• Odborná a laická psychologie o výchově dětí v rodině 

   Kučerová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Diplomová práce si klade za cíl zjistit názory laické veřejnosti na výchovu dětí v rodině a srovnat je s vybranými psychologickými výzkumy. Teoretická část je přehledem několika výzkumů z posledních let zabývajících se ...
  • Programy MŠMT ČR: Informační zdroje pro výzkum a vývoj a Informační infrastruktura výzkumu 

   Kučerová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Tématem této diplomové práce je popis, analýza, srovnání a vyhodnocení přínosu programů LI a 1N Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Práce se věnuje analýze legislativy a podmínek daných rozvojových programů, ...
  • Regularizační vlastnosti Krylovovských metod 

   Kučerová, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Cílem této práce je studovat a popsat regularizační vlastnosti iteračních Kry- lovovských metod pro řešení lineárních algebraických ill-posed problémů zatí- žených bílým šumem. Nejprve popíšeme vlastnosti těchto problémů, ...
  • Státní regulace prostituce v Egyptě (1798-1952). Aplikace francouzského a britského systému reglementace 

   Kučerová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 4. 2008
   Předkládaná disertační práce sleduje vývoj systému státní lékařské a policejní kontroly prostitutek, tzv. reglementace prostituce, která se zrodila na přelomu 18. a 19. století v osvícenské Francii a byla v průběhu 19. ...
  • Vodní režim blatkových borů na Třeboňsku a vodní provoz jejich dominant 

   Kučerová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 11. 2011
   The thesis was intended to fill the information gap in the ecohydrology of the Pinus rotundata dominated peatbogs in the Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic by studying various aspects of their water régime ...
  • Vývoj dětské kresby a oblasti využití 

   Kučerová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá vývojem dětské kresby a oblastmi jejího využití. V první kapitole je na vývoj dětské kresby nahlíženo ze dvou úhlů; v prvním je chápán vývoj jako měnící se vnímání dětského umění v čase a z druhého ...
  • Význam metforminu v léčbě diabetes mellitus 2. typu 

   Kučerová, Andrea (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 27. 10. 2010
   SOUHRN Význam metforminu v léčbě diabetes mellitus 2.typu Mgr. Andrea Kučerová, Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, rigorózní práce, 2010 Metformin je biguanid, který si při svém ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV