• Bezpečnostní aspekty námořní trasy Nové hedvábné cesty 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   The Silk road project has been announced in 2013 by Chinese president Xi Jinping as a reaction to economic crisis and following efforts to find new business partners and opportunities. Initiative restores the idea of the ...
  • Biodegradace vybraných psychofarmak v podzemní vodě pomocí houby Pleurotus ostreatus 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Degradační účinnost ligninolytické houby Pleurotus ostreatus byla zkoumána pro 4 farmaka a 5 látek používaných nebo vznikajících při výrobě farmak, které byly detekovány v podzemní vodě v blízkosti jejich výrobny. Zjištěné ...
  • Finanční analýza klubů německé a italské fotbalové ligy a jejich porovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Název: Finanční analýza klubů německé a italské fotbalové ligy a jejich porovnání Cíle: Hlavním cílem této práce je na základě vlastních výpočtů z nasbíraných dat zhodnotit finanční zdraví vybraných světových fotbalových ...
  • Korelace hodnotících kritérií neinvestičních programů MŠMT na příkladu Českého badmintonového svazu 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 16. 5. 2018
   Title: Correlation of evaluation criteria of non-investment programs of the Ministry of Education, Youth and Sports on the example of Czech Badminton Union Objectives: The aim of this work is to determine the degree of ...
  • Kvalita vody v pražských potocích 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tato práce se zabývá kvalitou vody v pěti největších pražských potocích, jimiž jsou Rokytka, Botič, Litovicko-Šárecký potok, Dalejský potok a Kunratický potok. Kvalitu vody lze hodnotit na základě fyzikálně-chemických ...
  • Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na téma ženského orgasmu ve vztahu k autoerotickým aktivitám a párovému sexuálnímu chování. První, teoretická část práce se zaměřuje na teorie ženského orgasmu a faktory ovlivňující ...
  • Posouzení schopnosti vaginální orgasticity žen na základě jejich chůze 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
  • Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Měření ženské sexuální vzrušivosti představuje jak v rámci primárního výzkumu, tak v rámci klinické praxe, řadu problémů. Zejména disproporce mezi subjektivně vnímaným vzrušením žen a fyziologicky měřenou sexuální odezvou ...
  • Využití robotických systémů pro nácvik chůze v neurorehabilitaci 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Jméno: Lucie Krejčová Vedoucí práce: Mgr. Eva Vítová Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití robotických systémů pro nácvik chůze v neurorehabilitaci. Abstrakt Tato práce se věnuje robotickým systémům, které jsou ...
  • Výživa v prevenci civilizačních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Bakalářská práce se zabývá možností prevence civilizačních onemocnění z pohledu výživy; hlavně vztahem kvality konzumovaných potravin a těchto nemocí. Teoretická část stručně popisuje vybraná onemocnění a rizikové faktory ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV