• Boundedness of the average operator on Orlicz sequence spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Cílem této práce je charakterizovat operátor průměru na diskrétních Orlic- zových prostorech a najít ekvivalentní podmínku k ∆0 2. 1
  • Fenomén Cimrman 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   V úvodu práce shrnujeme dosavadní tvorbu Divadla Járy Cimrmana a rozdělujeme fenomén Járy Cimrmana do dvou deklarovaných autorských rovin. První rovinou je tvorba připisovaná fiktivní postavě Járy Cimrmana jako autorovi. ...
  • Možnosti a meze poradenství a léčby odvykání kouření u pacientů ve střednědobé ústavní léčbě závislosti na alkoholu 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Východiska: Studie dlouhodobě a opakovaně potvrzují, že prevalence kouření mezi jedinci, kteří se léčí s jinou primární závislostí, dosahuje dvojnásobných až čtyřnásobných počtů, než je tomu v běžné populaci. Přesto větší ...
  • Online řešení sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Diplomová práce se snaží v celém svém rozsahu poskytnout charakteristiku a kriticky zhodnotit aktuální vývoj v oblasti online řešení sporů, zejména interpretovat právní úpravu na úrovni mezinárodní, se zaměřením na současný ...
  • Optimality of function spaces for a weighted integral operator 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   V této diplomové práci jsou studovány otázky týkající se omezenosti in- tegrálního operátoru tvaru T : f → 1 t wf∗ , kde w je daná nerostoucí funkce a f∗ je nerostoucí přerovnání funkce f. Cílem je charakterizovat optimální ...
  • Uplatnění case managementu v adiktologických službách v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Jan (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta: 1. lékařská fakulta Klinika adiktologie Školní rok:………..2015/2016 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno:…………………………..Jan Krejčí…………………………………………………………………………………… Obor: Adiktologie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV