• Filosofie a etika Ladislava Klímy 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce se zabývá dílem českého spisovatele a filozofa Ladislava Klímy. Ústředním tématem je rozbor jím vytvořeného filozofického systému, který nazývá egosolismus. V první části je kriticky rozebrána metoda, kterou Klíma ...
  • Fyziologické aspekty odolnosti čiroku vůči abiotickým stresům 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Pěstování řady kulturních plodin je v současnosti komplikováno zhoršující se dostupností vody, a to jak výkyvy v úhrnu srážek, tak jejich nepříznivým rozložením během vegetačního období. Z tohoto pohledu patří mezi velmi ...
  • Fyziologické mechanismy adaptace čiroku na abiotické stresy 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Čirok je zemědělská plodina tradičně využívaná zejména v zemích Afriky a Asie jako potravina, krmivo, zdroj vlákna a k výrobě energie. Odolnost k působení různých druhů abiotického stresu, zejména sucha, mu získala označení ...
  • Marxismus, neomarxismus - přístupy ke vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Prace se zabyva vzdelavanim v sociologickem a filosofickem kontextu. Vychazi pfitom z marxistickeho resp. neomarxistickeho pohledu, ktery je predstaven v prvni casti. Pozornost je venovana zejmena myslenkam spojenym s ...
  • Metafyzické základy filozofie Ladislava Klímy 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   Práce je věnována rozboru metafyzických základů filozofie českého spisovatele a myslitele Ladislava Klímy. Zachycuje jeho polemiku se starší filozofickou tradicí a vlastními inspiračními zdroji a odhaluje zásadní kontradikce ...
  • Numerické simulace deformací visko-elastických materiálů, zejména asfaltu 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   In this thesis we deal with numerical simulations for flows of viscoelastic fluids. First, we introduce two models for viscoelastic fluids: (i) the Oldroyd-B, which is a classical model for viscoelastic fluids and (ii) a ...
  • Ochrana sociálních práv v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
  • Omezování vlastnického práva k půdě (příčiny a právní formy) 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   V rámci účinnosti zejména nové právní úpravy soukromého práva a i v rámci změn v úpravě veřejnoprávní se tato diplomová práce pokouší o opodstatnění a rozvedení jednotlivých forem omezování vlastnického práva k půdě. Též ...
  • Přenosové prostředky komunikace v dějinném vývoji 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj vybraných přenosových prostředků komunikace v historii. Práci lze rozdělit na dvě části, ve kterých se postupně setkáváme s různými přenosovými prostředky. První se věnuje optickým ...
  • Role ratingových agentur ve světové krizi 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Práce se zabývá vlivem ratingových agentur ve finanční krizi. Cílem práce je posoudit, jak velkou měrou se ratingové agentury podílely na vzniku poslední finanční krize, započaté pádem Lehman Brothers v roce 2008. Hlavní ...
  • Role žen v současném českém neonacistickém hnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   This graduate thesis is focused on the role of women in the Czech neonazist movement. It explores an approach of women and their organizations to gender roles and the position of women in the neonazist movement. From the ...
  • Systém na vývoj robotov s vizuálnym vnímaním 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV