• Analýza derivátů pterinu kapilární zónovou elektroforézou 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Pteriny patří do důležité skupiny látek fungující jako inhibitory, senzitizéry, enzymy, koenzymy, pigmenty atd. a spolu s karotenoidy a anthrachoninony jsou zodpovědné za charakteristické zbarvení ploštic. Tato práce byla ...
  • Analýza pigmentů z integumentu Graphosoma semipunctatum. 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Pteriny patří do důležité skupiny látek, fungující jako pigmenty u řady druhů živočichů. Některé z nich jsou pravděpodobně zodpovědné za charakteristické zbarvení skupiny hmyzu. Toto zbarvení funguje jako varovný signál ...
  • Formování regionu a proměna jeho rolí v průběhu 20. století: Českomoravská vrchovina 

   Defence status: RECOGNIZED
   Krajíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 4. 2015
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační ...
  • Formování regionu a proměna jeho rolí v průběhu 20. století: Českomoravská vrchovina 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Region je v současnosti jedním z nejfrekventovanějších pojmů společenskovědního diskurzu. V pojetí historické vědy přitom jde o teoretický a metodologický koncept, který má již z podstaty svého časoprostorového významu ...
  • Framework pro implementaci botů pro hru NetHack 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Dosavadní pokusy o implementaci botů pro klasickou roguelike hru NetHack narážely na mnohá úskalí spojená s její rozsáhlostí, obtížností a konzolovým rozhraním. Framework implementovaný v této práci řeší problémy s napojením ...
  • Komplexní analýza výstražných a obranných látek ploštic vysokoúčinnými separačními metodami 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   V průběhu evoluce se vyvinulo mnoho strategií obrany hmyzu před jeho predátory. Evolučně nejstarší a nejrozšířenější je chemická obrana následovaná akustickou nebo optickou obranou. Spousta druhů hmyzu však používá najednou ...
  • Komplexní analýza výstražných a obranných látek ploštic vysokoúčinnými separačními metodami 

   Defence status: RECOGNIZED
   Krajíček, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 11. 2016
   V průběhu evoluce se vyvinulo mnoho strategií obrany hmyzu před jeho predátory. Evolučně nejstarší a nejrozšířenější je chemická obrana následovaná akustickou nebo optickou obranou. Spousta druhů hmyzu však používá najednou ...
  • Profesní orientace studentů závěrečných ročníků UK FTVS 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
   Název magisterské práce: Profesní orientace studentů závěrečných ročníků UK FTVS. Professional orientation of students in the last term at the Faculty of physical education and sport, Charles university. Cíle práce: Cílem ...
  • Společenský život Humpolce v první polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Tato práce se soust edí na život m sta s d razem na jeho zm ny v pr b hu období první republiky, protektorátu a následné povále né obnovy (tzn. období cca 1918/20 - 1948). V horizontu zhruba 30 let zachycuje r zné trendy ...
  • Tvorba spektrogramů a jejich zpětná syntéza 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   V práci je popsána tvorba grafů čas-frekvence-intenzita (spektrogramů) ze zvukových nahrávek pomocí Fourierovy transformace. Dále jsou zhodnoceny teoretické možnosti a omezení zpětné syntézy zvuku ze spektrogramu a popsány ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV