Now showing items 1-14 of 14

  • Aplikace koučinku v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Teorie koučinku, hlavní téma diplomové práce, je v dnešní době velmi významnou oblastí sociologie organizace a řízení. Tato metoda rozvoje zaměstnanců a přístupu v řízení organizací je v práci teoreticky popsána a odlišena ...
  • Asociace fázového úhlu s parametry energetického metabolismu u pacientů s CHOPN 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Lenka Kovářová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název rigorózní práce: Asociace fázového úhlu s ...
  • Bůh Týr v germánském náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Práce se zabývá bohem Týrem, germánskými mýty a náboženstvím. Je založena zejména na pramenné literature, kterou představuje mj. poetická Edda, Snorriho Edda a Tacitovy spisy. Diskutována jsou i další možná Týrova jména ...
  • Characterization of a synthetic leoligin derivative, with agonistic FXR and enhancing macrophage cholesterol efflux activity 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd University of Vienna, Faculty of Life Sciences, Department of Pharmacognosy Kandidát: Lenka Kovářová Školitel: Pharmdr. ...
  • František Mikš a jeho sakrální architektonická tvorba 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Cílem této diplomové práce bylo zabývat se osobou Františka Mikše a určit, sepsat, poznat a zhodnotit z umělecko-historického hlediska jeho sakrální architektonické dílo. Jelikož tato osobnost nebyla nikdy podrobněji ...
  • Interkulturní komunikace v podnikání 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Bakalářská práce "Interkulturní komunikace v podnikání" pojednává o komunikaci na pracovišti mezi příslušníky odlišných kultur. Uvádí kulturní teorie a definuje základní pojmy vztahující se k problematice. Podrobně rozebírá ...
  • K indentifikaci předpokladů v triatlonu 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 9. 3. 2011
   Title: About identification of motor predispositions in triathlon Aims: The aim of our study was to find and verify appropriate indicators predicting the on-coming performance in a short triathlon and determine their level ...
  • Kostel sv. Gotharda v Českém Brodě 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Kostel sv. Gotharda v Českém Brodě je jednou z nejvýznamnějších pa- mátek v tomto městě. Moje bakalářská práce se zabývá jednak jeho historií, sta- vebním vývojem a především souborem plánů k jeho přestavbě. Původní gotická ...
  • Možnosti a omezení metody VWI při monitoringu technologického a informačního zahlcení 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti a omezení tzv. "Indexu virtuální váhy" (Virtual Weight Index, dále jen "VWI") D. Sieberga. VWI definuje D. Sieberg jako ukazatel vyjadřující rozložení času uživatele mezi online ...
  • Možnosti a omezení metody VWI při monitoringu technologického a informačního zahlcení 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti a omezení tzv. "Indexu virtuální váhy" (Virtual Weight Index, dále jen VWI) D. Sieberga. VWI definuje D. Sieberg jako ukazatel vyjadřující rozložení času uživatele mezi online ...
  • Prostředí pro analýzu veteránského rankingu OB 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Byl proveden důkladný rozbor potenciálních schémat vzorců pro výpočet rankingu veteránských závodníků orientačního běhu a byla navržena jejich možná parametrizace. Úkolem práce bylo vytvořit prostředí pro výpočet veteránského ...
  • Testování učení restartovacích automatů genetickými algoritmy 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Název práce: Testování učení restartovacích automatů genetickými algoritmy Autor: Bc. Lenka Kovářová Katedra: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. František Mráz, CSc. Abstrakt: Restartovací ...
  • Vágní informace na konečných abecedách a její monotónní charakteristiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Název práce: Vágní informace na konečných abecedách a její monotónní charakteristiky Autor: Mgr. Lenka Kovářová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Viktor Beneš, ...
  • Vývoj HPLC metody pro stanovení vitaminu E acetátu v přípravcích Geladrink 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Lenka Kovářová Konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, PhD. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV