• Biologický význam fosforylace tyrosinu 90 v SH3 doméně kinázy Src 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Kináza Src hraje zásadní roli v přenosu signálu z aktivovaných povrchových receptorů. Je součástí signálních drah podílejících se na kontrole buněčné proliferace, diferenciace nebo motility. Její aktivace proto podléhá ...
  • Strukturní a regulační aspekty aktivace kinázy Src 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Kináza Src má stěžejní roli v množství fundamentálních buněčných procesů. Mimo jiné je součástí signálních drah řídících proliferaci, motilitu či diferenciaci a často bývá deregulována v různých typech nádorů. Aktivita Src ...
  • Strukturní a regulační aspekty aktivace kinázy Src 

   Defence status: RECOGNIZED
   Koudelková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 11. 2020
   Kináza Src má stěžejní roli v množství fundamentálních buněčných procesů. Mimo jiné je součástí signálních drah řídících proliferaci, motilitu či diferenciaci a často bývá deregulována v různých typech nádorů. Aktivita Src ...
  • Studium stability derivátu glycinu s NBD-Cl 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Lenka Koudelková Konzultant: Ing.Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: Studium stability derivátu ...
  • Tělesná výchova pro předškolní děti s poruchou autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   2 Abstrakt Název práce: Tělesná výchova pro předškolní děti s poruchou autistického spektra Cíl práce: Cílem mé diplomové práce bylo sestavit metodickou příručku pro učitele a cvičitele volnočasových aktivit pro předškolní ...
  • Úloha tyrosinové fosforylace v sestřihu hnRNA 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Kódující sekvence eukaryotických genů jsou přerušovány dlouhými úseky nekódující intronické DNA, která musí být po přepisu do heterogenní jaderné RNA z transkriptu vystřižena. Eukaryotní organismy se vzrůstajícím tlakem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV