• Multipotentní sloučeniny v terapii Alzheimerovy choroby 

   Korábečný, Jan
   Date of defense: 8. 12. 2020
  • Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv VI 

   Defence status: DEFENDED
   Korábečný, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   S Y N T É Z A S U B S T I T U O V A N Ý C H A R Y L G U A N I D I N Ů J A K O P O T E N C I Á L N Í C H L É Č I V V I . Autor: Korábečný Jan Konzultant diplomové práce: PharmDr. Karel Palát, CSc. Katedra anorganické a ...
  • Syntéza tetrahydroakridinových inhibitorů acetylcholinesterasy 

   Defence status: DEFENDED
   Korábečný, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Mgr. Jan Korábečný Školitel doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph-D. Název disertační práce Syntéza ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV