• Možnosti aktivizace seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Diplomová práce analyzuje nabídku aktivizačních programů jednotlivých center, klubů, vzdělávacích zařízení a středisek sociálních služeb pro seniory v hlavním městě Praze. Diplomová práce se zaměřuje na problematiku ...
  • Návrhy Ignáce Fr. Platzera pro sochařskou výzdobu kostela Zvěstování P. Marie v Teplé 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Práce se zabývá rodinou Platzerů, zejména Ignácem Františkem Platzerem z jehož dílny se zachovalo pozoruhodné množství skic a kreseb, kterým dosud nebyla věnována dostatečná pozornost. Z velkého množství prací uložených v ...
  • Het Nederlands van de 21 eeuw. Invloed van vreemde talen en ontleningen, geanalyseerd op het gebied van de reclametaal. 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat lexikální stránku současné nizozemštiny a vliv cizích jazyků, a to na jazyku reklamy. První část práce je věnovaná velmi stručnému shrnutí vývoje nizozemštiny ve 20. století ...
  • Poruchy komunikace u lidí s demencí 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
  • Sociální bydlení v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá využitím sociálním bydlení, jako nástroje bytové politiky, na území hlavního města České republiky Prahy. Tato práce hodnotí přístup využití sociálního bydlení z pohledu dvou komparativních ...
  • Změny ve vývoji prostorové struktury vybraných měst po roce 1990 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Práce se věnuje proměnám prostorové struktury měst v kontextu postsocialistické transformace. Na základě studia odborné literatury byly určeny nejvýznamnější jevy ovlivňující charakter postsocialistických měst v posledních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV