• Chápeš a rozumíš v mluveném spontánním dialogu 

   Komrsková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Pro spontánní mluvu jsou typické prostředky označované slovnědruhově jako částice. Modifikují obsah výpovědi, ale také ji strukturují a zajišťují kontakt s posluchačem. Patří k nim i výrazy chápeš a rozumíš, které už svou ...
  • Emotikony a jejich využití v současných textech 

   Defence status: DEFENDED
   Komrsková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
  • Jak najít společnou řeč aneb Překryvy replik ve dvou televizních pořadech 

   Komrsková, Zuzana; Poukarová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2018)
   The aim of this paper is to present some remarks concerning the phenomenon of overlaps in spoken language. Simultaneous speech has been studied since the 1970s, when Sacks, Schegloff and Jefferson described their theory ...
  • Koditex — korpus diverzifikovaných textů 

   Zasina, Adrian Jan; Komrsková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  • Pravopisné a grafické inovace v internetových textech 

   Defence status: DEFENDED
   Komrsková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá hledáním grafických a pravopisných inovací v internetových textech. Analyzovaný materiál pochází z blogů, sociálních sítí, internetových diskusí a chatů, tedy ze zdrojů veřejně přístupných, s ...
  • Slovo to v mluvených korpusech ČNK, jeho prefixace a reduplikace 

   Klimešová, Petra; Komrsková, Zuzana; Kopřivová, Marie; Lukeš, David; Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2015)
   The word form to (that.SG.N) traditionally tops frequency tables in corpora of spoken Czech: as a universal (gender- and number-neutral) exophoric (deictic) and endophoric (co-referential) device, it is crucial for ...
  • Souvýskyt primárních předložek v soudobých publicistických textech (korpusová sonda) 

   Defence status: DEFENDED
   Komrsková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Diplomová práce se zabývá jevem nazvaným souvýskyt primárních předložek. Jedná se o konstrukci dvou vedle sebe stojících předložek, z nichž je každá součástí jiné předložkové fráze. První předložka tedy nestojí bezprostředně ...
  • Specifika elektronické komunikace na sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Komrsková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá elektronickou komunikací probíhající na sociálních sítích Facebook a Twitter. Jejím cílem bylo jednak nalezení a popis specifických rysů elektronické komunikace, jednak srovnání obou sítí z hlediska ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV