Now showing items 1-16 of 16

  • Aktéři přeshraniční spolupráce v euroregionu Silva Nortica 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Předložená diplomová práce se zabývá aktéry přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silva Nortica. Cílem práce je analyzovat, jací aktéři ovlivňují přeshraniční region Silva Nortica a jsou zapojeni do přeshraniční spolupráce ...
  • Aktivní životní styl seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 10. 5. 2012
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Aktivní životní styl seniorů Abstrakt Vedoucí bakalářské práce: Vypracovala: Prof. Ing. Václav Bunc, Csc. Kateřina Kolářová Praha, leden 2012 Abstrakt Název: ...
  • Culpa in contrahendo 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Culpa in Contrahendo Resumé Cílem této práce je představení institutu předsmluvní odpovědnosti a jeho využití v praxi. Práce je zaměřena zejména na pozici zkoumaného institutu v českém právním řádu, jeho zařazením do ...
  • Informovanost žáků 2. stupně vybraných základních škol o škodlivosti tabákových výrobků a zkušenosti s jejich užíváním. 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 1. 2023
   Tato diplomová práce na téma Informovanost žáků 2. stupně vybraných základních škol o škodlivosti tabákových výrobků a zkušenosti s jejich užíváním je rozdělena do tří částí. Teoretická část se věnuje původu tabákových ...
  • Know yourself: write yourself! Queer subjects and the constructions of gender and sexual identity at the turn of the 19th century 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 6. 2007
   1 Ústav anglistiky a amerikanistiky Anglická a Americká literární studia (Abstrakt disertační práce) Kateřina Kolářová Poznej sám sebe: napiš o sobě! Konstruování sexuální a genderové identity na přelomu devatenáctého a ...
  • Metodika vyšetřování vražd : /vybrané problémy/ 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Tématem mé diplomové práce je metodika vyšetřování vražd. V práci jsem se zabývala kriminalistickými stopami vytvářenými při spáchání trestného činu vraždy, typickými vyšetřovacími situacemi, kterým musí odpovídat specifická ...
  • Oscilační chování matric z alifatických polyesterů 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Byla studována degradace alifatických polyesterů s lineární a větvenou konstitucí molekuly formou průběhu bobtnání a eroze po dobu 28 dní. Studovanými faktory byla teplota média a velikost tělísek.
  • Osobnostní a sociální výchova jako součást dalšího vzdělávání učitelek mateřských škol 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 1. 2014
   Předmětem práce je osobnostně sociální rozvoj učitelek mateřských škol coby jedna z možností jejich dalšího vzdělávání. Teoretická část mapuje aktuální dostupné modely profesních kompetencí současných předškolních pedagogů ...
  • Pohybový režim aktivních seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 5. 5. 2015
   Název práce: Pohybový režim aktivních seniorů Cíl: Globální cíl této diplomové práce je zjistit, zda se aktivní senioři řídí podle obecných doporučení pro pohybovou aktivitu seniorů. Zjišťuji, zda dochází k ovlivnění ...
  • Právní a kriminalistické aspekty ohledání místa činu v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 3. 2023
   This diploma thesis deals with the legal and criminalistic aspects of crime scene investigation in criminal proceedings, This metod is specified in the current legal regulation of section 113, Act No. 141/1961 Coll., Czech ...
  • Příčiny úspěšnosti zisku dotačních titulů vybraných venkovských obcí 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Příčiny úspěšnosti zisku dotačních titulů vybraných venkovských obcí Abstrakt Významným tématem členských států Evropské unie je rozvoj venkova. Pro Českou republiku se toto téma stalo aktuálním po vstupu do EU v roce 2004. ...
  • Román Jane Austenové Pride and Prejudice ve třech českých překladech 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   This is a theoretical and empirical work. It principally encompasses an analysis, description and comparison ofthree translations of Jane Austen's novel Pride and Prejudice, by František Noska (1946), Božena Šimková (1949) ...
  • Sociálně-kognitivní analýza šikany u studentů středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Šikana ve školním prostředí je v dnešní době hojně diskutované téma. Ve své diplomové práci se autorka pokusil toto téma shrnout a následně vyhodnotit názory na šikanu studentů středních škol. Problematika je rozšířena o ...
  • Sociální politika státu v kontextu sociální politiky katolické církve 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
   Social politics - strong-willed state's, municipalites' and another subjects' activity which goal is improving the living conditions of people, implementation of human rights and development of each person. ...
  • Vliv barokní kultury na městské prostředí. České Budějovice v 17. a první polovině 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022
  • Vývoj tvorby Timura Kibirova: básník mezi tradicí a postmodernismem 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Timur Kibirov je významný současný ruský básník, jehož dílo přitahuje pozornost mnoha badatelů a kritiků. Výrazný podíl na tom má skutečnost, že jeho tvorba stojí na pomezí tradiční poetiky a postmodernismu. Cílem naší ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV