• Aktuální otázky řízení a správy společností (corporate governance) v tuzemské a komunitární úpravě 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   ZÁVĚR Česká republika a Evropská unie se nachází ve třetí, dlouhodobé etapě modernizace práva společností a podpory corporate governance nastíněné Akčním plánem Evropské komise v roce 2003. Jedním z bodů, jež si tento plán ...
  • Elektronická učebnice k předmětu Úvod do matematických metod fyziky 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Název práce: Elektronická učebnice k předmětu Úvod do matematických metod fyziky Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit studijní text, který je určen nejen pro studenty prvního ročníku učitelství fyziky na MFF UK, ale který ...
  • Elektronická učebnice matematických metod fyziky 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Název práce: Elektronická učebnice matematických metod fyziky Autor: Bc. Petr Kolář Katedra: Katedra didaktiky fyziky MFF UK Vedoucí diplomové práce: RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky MFF UK Abstrakt: Cílem ...
  • Můj milý Mýso! Z málo známé korespondence Vojtěcha Hynaise s J.V. Myslbekem let 1881-1900 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Vztah Vojtěcha Hynaise s Josefem Václavem Myslbekem je krásnou ukázkou ryzího přátelství a naprosté profesní kolegiálnosti. Předcházející řádky jsou důkazem, jaký důraz mezi umělci byl na tyto hodnoty kladen v pomalu ...
  • Parlamentní kontrola vlády 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
  • Sociální služby a úloha nestátních organizací v sociálním zabezpečení 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 4. 2008
  • Učitelské počátky Augustina Bartoše 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 1. 2008
   Augustin Bartoš je dnes polozapomenutou postavou. Nic na tom nemění několik řádek či krátkých odstavců ve skriptech budoucích speciálních pedagogů či pár slovníkových hesel v pedagogických encyklopediích. Přece jen však ...
  • Úloha malých efektorových molekul při signalizaci u bakterií. 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Malé efektorové molekuly plní důležitou úlohu ve fyziologii bakterií. Jsou rozděleny do několika podkategorií molekul, vyskytujících se v bakteriální buňce. Jednu z nich tvoří malé signální molekuly mechanizmu quorum ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV