• Dosvědčování existenčních vět 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Tato práce formuluje a dokazuje dosvědčovací větu pro tvrzení dokazatelná v teorii SPV tvaru ∀x∃yA(x, y), kde A odpovídá relaci rozhodnutelné v polynomiálním čase. Teo- rií SPV se zde rozumí rozšíření teorie TPV (univerzální ...
  • Drogy v socialistickém Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   Problematika drog a toxikomanie představuje jeden z největších nevyřešených (a zřejmě i nevyřešitelných) problémů lidstva. Toto téma se v českém prostředí setkalo s raketovým vzestupem zájmu zejména po sametové revoluci. ...
  • Mezinárodní kupní smlouva 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 5. 2015
   Jan Kolář - Mezinárodní kupní smlouva Resumé Tématem této diplomové práce je mezinárodní kupní smlouva, konkrétně pak práva z porušení mezinárodní kupní smlouvy. Zvoleným rozhodným hmotným právem, z jehož pohledu jsou práva ...
  • Počítání quandlů 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
  • Pražské raně barokní oltáře 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kolář, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   RESUMÉ Práce pojednává o pražských oltářích vyniklých v době raného baroka v letech 1620 - 1680. Práce obsahuje krátký nástin historie, kdy začal naplno pronikat barokní sloh na území Českých zemí v souvislosti s protireformací ...
  • Pražské raně barokní oltáře 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   RESUMÉ Práce zpracovává téma pražských oltářů vzniklých v období raného baroka mezi léty 1620 - 1680, a to na území historické Prahy v oblasti Starého Města, Nového Města, Malé Strany a Hradčan. První část práce stručně ...
  • Protidrogová legislativa v Československu 1945-1989. Příspěvek k historii abúzu drog a jeho postihu 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Abúzus drog prošel v Československu ve sledovaném období dynamickým vývojem. V období bezprostředně po skončení druhé světové války se u nás zneužívání drog téměř nevyskytovalo. Duvodu bylo jistě více: nadšení z toužebně ...
  • Rozhodčí řízení v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
  • Toxikomané v socialistickém Československu 1960-1990 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   Diplomová práce se zabývá problematikou toxikomanie v socialistickém Československu v letech 1960 - 1990. V první kapitole je rekonstruováno spektrum drog užívaných v ČSSR. Druhá kapitola je zaměřena na sdružování toxikomanů ...
  • Využití multimediálních aplikací ve výuce biologie na základní a střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Pojmem multimédia se v dnešní době objevuje téměř na každém kroku, hovoří se o něm v rádiu, televizi, novinách a občas i v běžném rozhovoru mezi přáteli. Otázkou však zůstává zdali opravdu víme, co se skrývá pod daným ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV