• Amoniti spodního a středního turonu české křídové pánve 

   Defence status: DEFENDED
   Kohout, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Předložená práce se především zabývá systematikou a taxonomií společenstev amonitů spodního a středního turonu české křídové pánve. Jedná se o devatenáct druhů náležejích patnácti rodům. Mezi jinými jde o druhy: Watinoceras ...
  • Amoniti spodního turonu české křídové pánve: taxonomický přehled, stratigrafie a paleoekologie 

   Defence status: DEFENDED
   Kohout, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Práce shrnuje poznatky o spodnoturonských amonitech z české křídové pánve. Uvádí taxonomický přehled jejich nejvýznamnějších druhů a stručně popisuje jejich morfologii a paleoekologii. Okrajově uvádí sedimentární facie, ...
  • Ibn Bádždža: Řízení osamoceného 

   Defence status: DEFENDED
   Kohout, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Cílem této diplomové práce je vysvětlení specifik Ibn Bádždžovy politické filozofie, jak je prezentována v jeho nejznámějším spise Řízení osamoceného (Tadbír al-mutawahhid). Diplomová práce by měl vysvětlit, jakým způsobem ...
  • Porovnávání strategií při řešení typových slovních úloh 

   Defence status: DEFENDED
   Kohout, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 5. 2021
   Bakalářská práce se zabývá problematikou porovnávání strategií při řešení typových slovních úloh. V teoretické části pojednává o pojmu concept cartoons, o typových slovních úlohách, procesu a strategiích řešení slovních ...
  • Vinculum substantiale 

   Defence status: DEFENDED
   Kohout, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Ve své bakalářské práci se soustředím na hypotézu substanciálního pouta ("vinculum substantiale") v Leibnizově pozdní filozofii. Diskutuji celou Leibnizovu koncepci substance - hlavní definice a nutné implikace, které mají ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV