• Kalibrační odhady ve výběrových šetřeních 

   Defence status: DEFENDED
   Klička, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   V této práci se zabýváme odhady populačního úhrnu s využitím pomoc- ných informací. V práci je popsán obecný regresní odhad a předpoklady, za kterých je splněna asymptotická normalita tohoto odhadu. Dále jsou zde po- psány ...
  • Ověřování gama rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Klička, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá testem dobré shody pro gama rozdělení. Nejprve je ukázáno několik způsobů, jak lze odhadnout parametry gama rozdělení - nejdříve je předveden maximálně věrohodný odhad parametrů, následuje odhad ...
  • Pracovní trh v tradičních odvětvích a lehkém průmyslu v předmoderním a moderním Japonsku 

   Defence status: DEFENDED
   Klička, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   V této diplomové práci se zabývám podobou japonského pracovního trhu v zemědělství, tradičních a polotradičních odvětvích a lehkém průmyslu v období od třetiny 18. století do poloviny 20. století. V první kapitole představuji ...
  • Příčiny a důsledky existence "freeterů" v japonské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Klička, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   V této bakalářské práci se zabývám příčinami a důsledky existence freeterů v současné japonské společnosti. V první kapitole freetery definuji, analyzuji jejich postavení na pracovním trhu a popisuji historické pozadí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV