Now showing items 1-6 of 6

  • Customizable Linked Data Browser 

   Defence status: DEFENDED
   Klíma, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Cílem této práce je prozkoumat a identifikovat klíčové aspekty problematiky explorace dat publikovaných v souladu s principy Linked Data a navrhnout a implementovat webovou aplikaci, která bude sloužit jako prohlížeč těchto ...
  • Komentář k Ústavě a Listině 

   Klíma, Karel (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009)
  • Novotvorba a regenerace kostní tkáně s použitím kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Klíma, Karel (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   Úvod: Dostatek kostní hmoty je limitujícím faktorem ošetření pacientů v ortopedii, traumatologii a maxilofaciální chirurgii. Cílem postgraduálního studia bylo ověřit hypotézu, zda anorganická či organická nebuněčná kostní ...
  • Ochrana doménových jmen 

   Defence status: DEFENDED
   Klíma, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Ochrana doménových jmen Cílem této práce je zařadit doménová jména do systému práva, pokusit se o jejich právní klasifikaci, prozkoumat způsoby, jak mohou být ohrožena, a analyzovat možnosti jejich ochrany. Zvláštní pozornost ...
  • První čtvrtstoletí Akciové společnosti továren na fezy ve Strakonicích. Založení management podnikání a podnikatelské strategie. 

   Defence status: DEFENDED
   Klíma, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce pojednává o Akciové společnosti rakouských továren na fezy, později Akciové společnosti továren na fezy ve Strakonicích formou business history. Důraz je kladen především na ekonomický vývoj, podnikatele, ...
  • Úplné znění zákonů ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Klíma, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Úplné znění zákona představuje konsolidovaný text právního předpisu, který vznikne z originálního znění aplikováním změn obsažených v novelách daného zákona. Cílem této práce je návrh a implementace systému pro efektivní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV