• Abraham v Novém zákoně 

   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Diplomová práce Abraham v Novém zákoně vychází z vyprávění o Abrahamovi v knize Genesis, bere v úvahu jeho ohlasy ve Starém zákoně a v mimobiblické literatuře a zabývá se jeho použitím v Novém zákoně. Abraham je představen ...
  • Analýza digitálního archivu systému Ptejte se knihovny 

   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem bakalářské práce je analyzovat záznamy zodpovězených dotazů uložené v jejich online digitálním archivu české národní virtuální referenční služby Ptejte se knihovny. Na základě prostudovaných zdrojů, nalezených v rámci ...
  • Delirium na oddělení intenzivní péče pohledem sestry 

   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Delirium na oddělení intenzivní péče pohledem sestry Úvod: Delirium je kvalitativní porucha vědomí, jedna z nejčastěji se vyskytujících se orgánových dysfunkcí na ICU s incidencí až u 60 - 80 % ventilovaných pacientů. Je ...
  • Digitální knihovna HathiTrust, její funkce a služby 

   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The aim of the diploma thesis is to describe the HathiTrust Digital Library and analyze its content with respect to documents written in Czech language. The first and part of the second chapter is written on the basis of ...
  • Geoffrey Wainwright, Doxology 

   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Geoffrey Wainwright, Doxologie Chválit Boha v bohoslužbě, v učení a v životě. Systematická teologie. New York 1980. Tato kniha je v bakalářské práci představena jako systematická teologie psaná z liturgického hlediska. ...
  • Vyvlastnění u liniových staveb (zejména dle Energetického zákona a Zákona o elektronickcýh komunikacích) - individuální téma 

   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Cílem předkládané práce je analyzovat problematiku vyvlastnění (expropriace) u liniových staveb v sektoru energetiky a telekomunikací, které jsou považovány za strategická síťová odvětví průmyslu. Samotný institut vyvlastnění ...
  • Zásady dokazování v civilním procesu 

   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   64 V. ZÁVĚR Obecný význam zásad ovládajících dokazování v civilním procesu, ať už máme na mysli tzv. principy odvětvové nebo přímo principy ústavní, můžeme spatřovat v tom, že jsou jimi rozdělovány procesní role subjektů ...
  • Zástupce ředitele - stín nebo druhý ředitel? 

   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá výzkumem, jakou roli plní zástupce ředitele (ZŘ) na středních odborných školách ve Středočeském kraji. Zjišťuje, jaká je jeho role a jaký vliv má na řízení a chod školy. V práci je dále posouzeno, ...
  • Životní příběhy a profesní dráhy ředitelek středních odborných škol 

   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 5. 2015
   Diplomová práce s názvem " Životní příběhy a profesní dráhy ředitelek středních odborných škol" se zabývá profesním životem ředitelek středních odborných škol, analyzuje tento profesní život. Pomocí této analýzy zjišťujeme, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV