• The development of L2 inflectional morphology and cross-language interference effects 

   Defence status: DEFENDED
   Jiránková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Předkládaná disertační práce zkoumá vývoj produkce a percepce flektivní morfologie u studentů angličtiny jako druhého jazyka a roli mateřského jazyka na tento vývoj. Data analyzovaná v této práci pocházejí ze tří ...
  • "I am no bird; and no net ensnares me": Female Independence in the English Novel 1795 - 1820 

   Defence status: DEFENDED
   Jiránková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   1 V devadesátých letech osmnáctého století se velmi osobitě změnil rámec ženských protestů proti nespravedlnostem, kterým byly ženy nuceny čelit, což nevyhnutelně vedlo k reflektování této změny v soudobé literatuře. Období, ...
  • Projekt interní komunikace ve společnosti Citco 

   Defence status: DEFENDED
   Jiránková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Předložená diplomová práce se v první kapitole zabývá teoretickým pojetím interní komunikace v dnešní organizaci a souvisejících pojmů, které jsou pro pochopení jejích bližších souvislostí neopominutelné. První podkapitola ...
  • Second-language acquisition of the English past-tense: from rules to analogy 

   Jiránková, Lucie; Cilibrasi, Luca (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2021)
  • Word-ending perception in second-language learners of English 

   Defence status: DEFENDED
   Jiránková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Konce slov se někdy považují za příležitostně významné v závislosti na přítomnosti či nepřítomnosti vázaných morfémů. U těchto pozic ve slově často dochází k rušivým fonologickým procesům (jako je například vynechání fonémů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV