• Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language: CzeSL, a corpus of non-native Czech 

   Rosen, Alexandr; Hana, Jiří; Vidová Hladká, Barbora; Jelínek, Tomáš; Škodová, Svatava; Štindlová, Barbora (Nakladatelství Karolinum, Praha, 2020-10-01)
   Žákovské korpusy, čili korpusy, které dokumentují jazyk tak, jak jej používají nerodilí mluvčí, poskytují důležité informace pro výzkum osvojování jazyka i pedagogickou praxi. Tato monografie představuje CzeSL – korpus ...
  • Forma a funkce u substantiv v češtině: vztah pádu a syntaktické funkce. Na materiálu korpusu současné psané češtiny (SYN2005) 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   The case in Czech is the basic morphological means by which nouns express their function in a sentence. The objective of this thesis is to describe, from a frequency point of view, the relation between form and function ...
  • Hodnoty slovesných morfologických kategorií v korpusu SYN2020 — atribut verbtag 

   Jelínek, Tomáš; Petkevič, Vladimír; Skoumalová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2022)
  • Innovative Financial Instruments: An alternative to traditional grants 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 10. 2. 2016
   Inovační finanční nástroje v České republice a jejich hypotetické využití v oblasti energetické účinnosti jsou analyzovány a ohodnoceny v této práci. Zaměřujeme se na omezené povědomí o širších výhodách zvýšení energetické ...
  • The Introduction of Trusts in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Complete recodification of the Czech Civil Code among other changes establishes trusts, a very flexible tool which can be used by both natural and legal persons. Countless possibilities for the utilisation of trusts range ...
  • Odškodnění českých obětí nacismu 1945-2006 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Práce je věnována odškodnění českých obětí nacismu. Nejprve přibližuje, na čem byl založen původní západoněmecký zamítavý postoj a co vedlo k jeho změně. Dále je analyzován průběh fáze individuálního odškodňování a především ...
  • Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 29. 6. 2022
   The presented diploma thesis deals with the concepts of self-defence and necessity and their position as legal institutions within the framework of the Czech criminal law, as well as the consequences of the transgression ...
  • Sportovní trénink brankáře v hokejbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá problematikou tréninku brankáře v hokejbalu. Její největší část je věnována tréninku brankářů ve věkové skupině 9 - 11 let, kdy cílem práce je navrhnout co možná nejvhodnější tréninkový program, ...
  • Typologie víceslovných jednotek v češtině a frekvenční zastoupení jejich hlavních vlastností v žánrově vyváženém korpusu 

   Petkevič, Vladimír; Kopřivová, Marie; Hnátková, Milena; Jelínek, Tomáš; Kopřiva, Pavel; Rosen, Alexandr; Skoumalová, Hana; Vondřička, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2020)
  • Variabilita českých frazémů v úzu 

   Jelínek, Tomáš; Kopřivová, Marie; Petkevič, Vladimír; Skoumalová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2018)
   The paper addresses the variability of Czech phrasemes, i.e. semantically non-compositional multiword units, in current use represented by corpora, the variability being the result of linguistic creativity on the part of ...
  • Vladimír „Niki“ Petkevič 

   Jelínek, Tomáš; Skoumalová, Hana; Rosen, Alexandr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2020)
  • Výchova mládeže a německé mládežnické organizace skautského typu v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 29. 4. 2013
   "Outdoor Education" and German Scout-Type Youth Organizations in the Czech Lands Title: "Outdoor Education" and German Scout-Type Youth Organizations in the Czech Lands Abstract: The thesis deals with the formation and ...
  • Zneužití dominantního postavení v právu ES a ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 10. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV