• Akumulace a tání sněhové pokrývky v povodí Rokytky v hydrologických letech 2007 a 2008 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
  • Berlínský kongres v rakouském tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The Great Eastern Crisis was started by a peasant uprising in Bosnia and Herzegovina, further on the following months and years riots spread to other parts of the Ottoman empire and in the spring 1877 the crisis escalated ...
  • Determinants of housing prices in Central and Eastern Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Determinants of Housing Prices in Central and Eastern Europe Abstrakt Vývoj cen obytných nemovitostí má zásadní vliv na makroekonomickou stabilitu, jak dokazuje nedávná globální krize, při jejímž zrodu stálo prasknutí ...
  • Geografické aspekty bezpečnosti aktivit provinčních rekonstrukčních týmů ISAF v Afghánistánu 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce je orientována na aktivity provinčních rekonstrukčních týmů ISAF v Afghánistánu. Výzkumné zaměření studie spočívá v analýze specifických geografických faktorů souvisejících s polohou vybraných rekonstrukčních ...
  • Hydrografie a režim odtoku v povodí Roklanského potoka 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
  • Identifikace pryskyřičných laků v uměleckých dílech pomocí plynové chromatografie 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   SOUHRN Pryskyřičné laky se v malířství používají od 11. století. Jejich úkolem je chránit umělecké dílo před nepříznivými vlivy okolního prostředí a mnohdy jej také dotváří i po stránce umělecké. Ačkoliv se v současné době ...
  • Ischemická tolerance srdcí hypertenzních potkanů 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Cílem této bakalářské práce bylo shrnout současné poznatky vlivu ischemicko-reperfuzního poškození na myokard hypertenzních jedinců. První část je zaměřena na popis ischemie, reperfuze a změn metabolizmu myokardu při těchto ...
  • Plánování operací solárních panelů na ISS 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Práce se zabývá problémem plánování operací solárních panelů na Mezinárodní vesmírné stanici. Úkolem je nalézt vhodné orientace a módy pro deset kloubů, kterými jsou panely přichyceny ke stanici. Tyto orientace a módy musí ...
  • Podpora pohybové aktivnosti mládeže v SRN 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 9. 5. 2013
   Název: Podpora pohybové aktivnosti u mládeže v SRN Cíle: Hlavním cílem práce je přiblížit obsah podpory pohybové aktivnosti aplikované na mládež v SRN a porovnat jej se současným stavem v České republice. Metody: V této ...
  • Právní úprava ochrany kvality ovzduší 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Právní úprava ochrany kvality ovzduší Abstrakt Tato diplomová práce zpracovává přehled o právní úpravě ochrany kvality ovzduší v České republice se zaměřením na úpravu v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší včetně ...
  • Prognóza německé bundesligy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Název: Prognóza německé bundesligy Cíl práce: Popis struktur a pravidel německé bundesligy. Finanční analýza německé bundesligy a její prognóza vybraných hodnot do roku 2020. Použité metody: Finanční analýza absolutních, ...
  • Prognóza vývoje německé Bundesligy 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 16. 1. 2017
   Název: Prognóza vývoje německé Bundesligy Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo analyzovat německou Bundesligu z finančního hlediska a vytvořit prognózu vývoje vybraných hodnot do roku 2020. Použité metody: Nejprve ...
  • Proměna lucemburské zahraniční politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Bachelor thesis "The change of Luxembourg's foreign policy" focuses on contemporary foreign policy of Luxembourg. The state of flux of Luxembourg's foreign policy is visible from the second half of the ...
  • Vhodné metody úpravy dat pro víceproudou kompresi 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Práce se zabývá kompresním algoritmem zvaným víceproudá komprese. Chtěli jsme dosáhnout dostatečného zlepšení algoritmu tak, aby byl konkurenceschopný existujícím kompresním formátům. V kombinaci se známými tranformačními ...
  • Využití metod projektového řízení v organizaci festivalu 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Práce se věnuje možnostem využití projektového řízení v oblasti organizace festivalů. Její text má sloužit jako nástroj pro započetí implementace metod projektového řízení v této oblasti. První, teoretická, část práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV