• Dendrochemie letokruhů v blízkosti Cu huti 

   Jarošíková, Alice (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Huť Nkana náležela k hlavním zdrojům kontaminace stopovými prvky (zejména Cu a Co) v oblasti afrického města Kitwe (Copperbelt, Zambie). Předmětem této práce bylo srovnat prvkové a izotopické složení zambijských půd a ...
  • Experimentální in situ transformace metalurgických odpadů v půdních systémech 

   Jarošíková, Alice (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 2. 2. 2018
   Metalurgické provozy pøedstavují riziko kontaminace pro jednotlivé složky životního prostøedí pøedevším pøi nevhodném zacházení s odpadními produkty obsahujícími smìs rùzných potenciálnì škodlivých prvkù. Zejména pùdy v ...
  • In situ zvětrávací experimenty sulfidů a silikátů 

   Jarošíková, Alice (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Zvětrávání je přirozený proces probíhající na zemském povrchu. Jeho efekt na minerály a další materiály je významný. Kromě mechanického rozrušování může důsledkem zvětrávání dojít k chemickým reakcím, které mohou vést ke ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV