• Alkoholová myopie a rozhodování 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Bakalářská práce je rozdělena do dvou oddílů. Literárně přehledová část je zaměřena na dosud popsané teorie účinků alkoholu. Přede-vším pak shrnuje výsledky významných studií zabývajících se vý-skytem rizikového chování ...
  • The Concept of Security in the Post-Modern Era on the European Background 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 15. 6. 2007
  • La conception du quotidien 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 30. 6. 2010
   Pojetí každodennosti ve filosofii Emmanuela Levinase v dialogu s Martinem Heideggerem Pojetí každodennosti u Levinase nám ukazuje, že svět, s nímž jsme nejvíce obeznámeni a na nějž jsme nejvíce zvyklí, nemusí být pojímán ...
  • Differentiation and crystallization of evolved granitic melts, the Říčany pluton, central Bohemian Massif 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   České shrnutí Magmatické textury, které se vyskytují ve vyvinutých granitických horninách, představují důležitý zdroj informací o krystalizační kinetice a reologii v magmatických krbech. Textury i modální složení výsledné ...
  • Dynamique de la vie quotidienne en dialogue avec Emmanuel Lévinas 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   The main objective of this research is to look at the topic of everyday life from a dynamic perspective. The definition of everyday life that this thesis stands upon, i.e. the presence of a subject in the world with the ...
  • Hydrodynamické a termální modelování reaktivního toku v okolí intruzí 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Intruze magmatu do zemské kůry, šíření tepla a vznik hydrotermálních systémů jsou důležité děje pro pochopení dynamiky krystalizace magmatických rezervoárů a vznik rudních ložisek. Předkládaná práce představuje matematický ...
  • Možnosti a limity péče v dětském domově a model jedné alternativy 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá problematikou sociálně právní ochrany dětí v České republice. Konkrétně možnostmi péče o děti, které musí být umístěny mimo rodinu. Mapuje všechny současné možnosti péče o tyto děti, legislativu, ...
  • Procesní nástupnictví v civilním řízení sporném 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
  • Sebemedikace alkoholem v období menopauzy a postmenopauzy 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Bakalářská práce se zabývá fenoménem sebemedikace u žen v období menopauzy a postmenopauzy. Je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část je věnována teorii sebemedikace, významným publikovaným studiím ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV