• Endogenní opioidy a jejich fyziologický význam 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Tato práce se zabývá vlivem endogenního opioidního systému na fyziologické procesy. Látky opioidní povahy a jejich receptory se nachází nejen v centrální, ale i periferní nervové soustavě, stejně jako i v dalších tkáních. ...
  • Řízení ve věcech obchodního rejstříku 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
  • Vliv opioidů na redoxní stav potkaního myokardu 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Cílem této práce bylo studium exprese proteinů účastnících se reakcí, při kterých jsou v organismu odbourávány škodlivé volné radikály. Byl sledován rozdíl v expresi vybraných proteinů v myokardu mezi neovlivněnými zvířaty ...
  • Zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků (srovnání právní úpravy v ČR a ve vybraných zemích EU) 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Ve své diplomové práci se zabývám zdaněním příjmů obchodních společností a jejich společníků, kdy za užití metody komparace, porovnávám rozhodující aspekty především daňového a obchodního práva České republiky a Belgického ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV