• Demokratický právní stát: ideál a realita 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   Diplomová práce se zabývá především čtyřmi tématy - právním státem, demokracií, demokratickým právním státem a jeho reálnou podobou v České republice v době celosvětové pandemie onemocnění COVID-19. Vývoj právního státu, ...
  • Demokratický právní stát: ideál a realita 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 22. 4. 2022
   The diploma thesis deals mainly with four topics - the rule of law, democracy, the democratic state governed by the rule of law and its real form in the Czech Republic during the global pandemic of COVID-19. The development ...
  • Investigation of defects in thin metallic films 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   V předkládané práci byly studovány tenké Mg vrstvy připravené pomocí RF magnetronového naprašování. Pozitronová anihilační spektroskopie s laditelnou energií (VEPAS) byla použita při studiu defektů v Mg vrstvách. VEPAS ...
  • Neexponenciální rozpad a kvantový Zénónův jev 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Ovlivnění časné fáze ischemického poškození myokardu potkana vybranými flavonoidy 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Bc. Petr Hruška Školitel: Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. Název diplomové práce: Ovlivnění časné fáze ...
  • Pastorační rady farností v České církevní provincii jako realizace synodiality v pastorační praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   Pastorační rady farností v České církevní provincii jako realizace synodality v pastorační praxi Předkládaná dizertace se ve světle dnešní praxe pastoračních rad farností v české církevní provincii snaží prozkoumat různé ...
  • Regular and chaotic collective motions of atomic nuclei 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Práce se zabývá studiem chaosu v geometrickém kolektivním modelu atomového jádra (GCM). První a druhá kapitola obsahuje odvození a rozbor základních vlastností GCM. Jsou zavedeny dvě možnosti kvantování pro nulové rotace ...
  • Studium defektů v tenkých kovových vrstvách 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   V předkládané práci byly studovány tenké Mg vrstvy připravené pomocí RF magnetronového naprašování. Pozitronová anihilační spektroskopie s laditelnou energií (VEPAS) byla použita při studiu defektů v Mg vrstvách. VEPAS ...
  • Study of hydrogen interaction with defects in thin metallic films 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Tenké kovové vrstvy představují zajímavé materiály pro potenciální ukládání vodíku a optické senzory citlivé na vodík. Tenké vrstvy s různou mik- rostrukturou od nanokrystalické po epitaxní mohou být poměrně snadno připra- ...
  • Vliv faktorů ovlivňující aktivitu enzymů II. fáze metabolismu xenobiotik 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
  • Výzkum precipitačních jevů v sytému Mg-Tb pomocí anihilace pozitronů 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Hořčíkové slitiny mají jako moderní materiál v současné době široké uplatnění v průmyslu. Velmi slibné mechanické vlastnosti vykazují slitiny Mg s prvky vzácných zemin. Předmětem předkládané práce je studium vývoje mik- ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV