• Internetové recenze dokumentárního filmu Já, Tonya a uživatelské komentáře na Česko-Slovenské filmové databázi 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá mediálními ohlasy v zahraničí a uživatelskými komentáři na Česko-Slovenské filmové databázi k filmu Já, Tonya. První část bakalářské práce se věnuje představení kariér obou krasobruslařek, ...
  • Komunikace v ošetřovatelství se zaměřením na ambulantní složku - konflikty 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Cílem předložené bakalářské práce bylo zjistit, jaké jsou nejčastější příčiny konfliktů v ambulantních složkách. Dále bylo zkoumáno, jaký vliv a zda vůbec má vzhled a chování všeobecné sestry na další případné konfliktní ...
  • Komunity na internetu: Sociální software v kontextu nových médií 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 21. 6. 2007
   In a sociological and philosophical perspective this master's thesis aims to study the development and transformation of social software, which in a new way interralates and organizes on-line and off-line communities. The ...
  • Percepce finančních rizik 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 6. 2020
   The thesis is concerned with the perception of financial risks, concretely the perception of the risk of indebtedness. In the theme are used data from an online panel from Behavio Labs in order to find out whether the ...
  • Případ Milada Horáková: od reality a mediální reflexe k filmovému zpracování 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Diplomová práce se zabývá osudem Milady Horákové. Věnuje se mediálním ohlasům na proces, filmu Milada a ohlasům na něj, názorům odborníků na dané téma i dalšímu ztvárnění osudu jediné ženy popravené v politických procesech. ...
  • Separace derivátů chlorfenoxypropionové kyseliny metodou HPLC 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 10. 2. 2017
   Tato bakalářská práce je zaměřena na separaci chlorfenoxypropionové kyseliny a jejích derivátů pomocí metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Pro separaci byl použit reverzní mód. Tyto sloučeniny jsou používány jako ...
  • UV-fotochemické generování těkavých sloučenin kadmia pro detekci atomově spektrometrickými metodami 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Cílem diplomové práce bylo vyvinout a optimalizovat metodu pro UV-fotochemické generování těkavé sloučeniny kadmia ve spojení s atomovou fluorescenční spektrometrií. Byla zde testována dvě konstrukční uspořádání, která se ...
  • Volný čas středoškolské mládeže v Karlových Varech 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   The aim of this bachelor's thesis is to find out how high school youth in Karlovy Vary spend their leisure time and to make a contribution to the improvement in spending their leisure time. Leisure time is an indispensable ...
  • Zahraniční politika Margaret Thatcherové. Její postoj ke komunismu a Sovětskému svazu v 80. letech dvacátého století 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Bakalářská práce Zahraniční politika Margaret Thatcherové. Její postoj ke komunismu a Sovětskému svazu v 80. letech dvacátého století ukazuje na jednotlivých případech vývoj postoje Margaret Thatcherové ke komunismu v době, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV