• Copper(I) complexes with phosphinonitrile donors 

   Defence status: DEFENDED
   Horký, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Název práce: Měďné komplexy s fosfinonitrilovými donory Autor: Bc. Filip Horký Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. Abstrakt: Ačkoli byly koordinační sloučeniny ...
  • Electronically dissymmetric ferrocene bisphosphines 

   Defence status: DEFENDED
   Horký, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 11. 2021
   Shrnutí Předkládaná disertační práce popisuje syntézu, reaktivitu, koordinační vlastnosti a katalytickou aktivitu nových elektronově nesymetrických bisfosfinů vycházející ze struktury známého 1,1'-bis(difenylfosfino)ferrocenu ...
  • Electronically dissymmetric ferrocene bisphosphines 

   Defence status: RECOGNIZED
   Horký, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 2. 2022
   Shrnutí Předkládaná disertační práce popisuje syntézu, reaktivitu, koordinační vlastnosti a katalytickou aktivitu nových elektronově nesymetrických bisfosfinů vycházející ze struktury známého 1,1'-bis(difenylfosfino)ferrocenu ...
  • Interoperability of compiled PHP framework with .NET environment and package management 

   Defence status: DEFENDED
   Horký, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   PHP language has been dominating the web development industry for a long time now. Each major PHP framework brings together a large community and a solid codebase, providing features and tools that make the PHP web application ...
  • Příprava a charakterizace ferrocenylovaného amidofosfinu 

   Defence status: DEFENDED
   Horký, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Název práce: Příprava a charakterizace ferrocenylovaného amidofosfinu Autor: Filip Horký Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. Abstrakt: Komplexy amidofosfinových ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV