• Anglicismy v roli publicismů 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato diplomová práce se primárně zabývá prací s anglicismy v časopisech Bravo, Cosmopolitan a Popcorn v letech 1995, 2004 a 2014 z hlediska lingvistického, publicistického i pragmatického úhlu pohledu. Práce je rozdělena ...
  • Člověk v umění 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Teoretická práce se snaží přiblížit dobu 50. a 60. let let ve 20.st. a umění pop artu. Na příkladu hrdiny ukázat jak důležitý má význam nejen ve výtvarném umění a proč je Superman tak oblíbený. Didaktická část má za úkol ...
  • Detekce pauzy v šumu u potkana za normálních podmínek a po akustickém traumatu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
  • Frontáž. Fenomén tisku frontáže v českém umění 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 1. 2006
   Můj dědeček se věnoval numizmatice. Jako malá jsem ho mnohokrát pozorovala, jak svou sbírku mincí doplňuje a třídí. Snad abych ho nerozptylovala, naučil mě objevovat tajemství rubů i líců kovových penízků, z nichž jsem pak ...
  • Korelace imunohistochemických a molekulárně biologických metod v diagnostice nádorů slinných žláz 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Doktorská disertační práce se zabývá korelací morfologického, imunohistochemického a molekulárně-genetického nálezu v maligních nádorech slinných žláz. V první části jsou shrnuty současné poznatky týkající se salivárních ...
  • Nutriční stav pacientů hospitalizovaných pro syndrom diabetické nohy - retrospektivní analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Syndrom diabetické nohy je vážnou chronickou komplikací onemocnění diabetes mellitus, vzniká vlivem řady faktorů jako neuropatie, angiopatie, infekce, a především je tento syndrom důsledkem špatné kompenzace diabetu a ...
  • Optimalizace SIA stanovení dakarbazinu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Dakarbazin byl stanovován sekvenční injekční analýzou s chemiluminiscenční detekcí, při reakci vzorku s manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové. Optimalizovány byly objemy činidel, jejich koncentrace, průtoková ...
  • Role liniových pracovníků ve veřejné politice 

   Horák, Pavel; Horáková, Markéta (2009)
  • Studie chemiluminiscenčních vlastností metforminu pomocí sekvenční injekční analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 11. 11. 2011
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Markéta Horáková Konzultant: PharmDr. Hana Sklenářová Ph.D. Název rigorózní práce: Studie chemiluminiscenčních ...
  • Turismus v kostnici z antropologické perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 17. 2. 2016
   V této diplomové práci se zabývám turismem v sedlecké kostnici u Kutné Hory. V první části přibližuji teoretické pozadí antropologie turismu. Ve druhé části práce sleduji historii kostnic a proměny ve vnímání smrti ve ...
  • Znalost počítačové termonologie u různých věkových generací 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
  • Životní styl u adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Zdravý životní styl může hrát významnou roli jednak v udržení optimální tělesné hmotnosti a jednak v prevenci řady kardiovaskulárních a metabolických onemocnění v dospělosti. Z těchto důvodů je nesmírně důležité, aby se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV