• Analýza mediace ve statistice 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práce "Analýza mediace v sociologii" se zabývá analýzou mediace a možnostmi její aplikace v oblasti sociologie v závislosti na typu závislé proměnné, která do analýzy vstupuje. První možností je případ, kdy závislá ...
  • Činnost o.s. Zdravotní klaun v LDN ve FN v Motole v Praze z perspektivy zaměstnanců a pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 20. 1. 2011
  • Faktory vnějšího prostředí v patogenezi diabetes mellitus 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní onemocnění, které vzniká působením faktorů vnějšího prostředí na geneticky vnímavý terén. Stoupající incidence diabetu 1. typu v ekonomicky vyspělých státech při stejném genofondu ...
  • Finanční hodnocení investičního projektu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 6. 2022
   The bachelor's thesis deals with the financial evaluation of a fictitious investment project, which deals with the establishment of the garden center Zahradnictví Pomněnka. The thesis is divided into two parts. The theoretical ...
  • Přípravné vzdělávání učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 5. 2018
   This thesis deals with the preparatory education of Geography teachers at the Faculty of Science of Charles University and looks at it from many perspectives.The basis is the content analysis of study plans which are also ...
  • Registry v České republice a jejich možné využití pro demografii 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Registry v České republice a jejich možné využití pro demografii Abstrakt Cílem této bakalářské práce je představení registrů spadajících do správy ministerstev a jiných státních institucí, a porovnat data sbíraná ve sčítání ...
  • Tetování a netetování jako odlišné světy 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly mezi světem tetovaných a netetovaných očima tetovaných jedinců. Text je rozdělen do tří hlavních částí, v teoretické části autorka vysvětluje pojem tetování, poté představuje jeho ...
  • Vybrané imunitní parametry v průběhu akutního infarktu myokardu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 29. 6. 2016
   Acute myocardial infarction belongs currently to the most important diseases in the cardiology and the pathogenesis of the ischemic-reperfusion injury still remains an open question. The process of ischemia and reperfusion ...
  • Využití potenciálu Pardubického kraje pro rozvoj cestovního ruchu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Využití potenciálu Pardubického kraje pro rozvoj cestovního ruchu Abstrakt Bakalářská práce analyzuje cestovní ruch v Pardubickém kraji a hodnotí ho pomocí statistických dat a výsledků kvalitativního výzkumu v kraji. ...
  • Vývoj obyvatelstva ve městě Brně v letech 1880-1910 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Development of the population in the city of Brno in the period 1880-1910 Abstract The aim of this thesis is an analysis and description of population development in the city of Brno between 1880-1910, Demographic analysis ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV