Now showing items 1-13 of 13

  • Aktivity ve výuce rozvíjející plynulost ústní produkce u studentů češtiny jako cizího jazyka očima studentů a vyučujících 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   (in English): The productions of language of the students learning Czech or other foreign languages may be evaluated in light of three criteria - the accuracy, the fluency and the complexity. The improvement of the quality ...
  • Eukleidovské a přibližné konstrukce pravidelných mnohoúhelníků 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
  • Fyzioterapeuticko-ergonomický pohled na zátěž pohybového aparátu při práci s počítačem 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Historie a vývoj tenisového vybavení 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Název práce: Historie a vývoj tenisového vybavení. Cíl práce: Zpracovat ucelený, přehledný, informačně - hodnotný přehled historického vývoje tenisového vybavení od raných prvopočátků hry až po současnost. Metoda: Práce ...
  • Intertextualita v díle Karla Čapka a Dana Wellse 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 7. 2. 2020
   Diplomová práce se zabývá intertextualitou v dramatu R. U. R. Karla Čapka a trilogii Partials Sequence od autora Dana Wellse. Cílem práce je interpretace a následná komparace výše zmíněných děl a nalezení vzájemných ...
  • Klinické hodnocení léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 1. 2018
   Klinické hodnocení léčiv je stále významnější oblastí farmaceutického práva. Počet klinických hodnocení a vynaložených finančních prostředků neustále stoupá a proto se postupně precizují i samotná pravidla a principy ...
  • Pomoc traumatizovaným dětem v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   (in English) This bachelor thesis deals with the way of helping traumatized children that they receive from organizations for vulnerable children or families throughout the Czech republic. The theoretical part pays attention ...
  • Psychická zátěž pomáhajících pracovníků Jedličkova ústavu v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Ve své bakalářské práci se zabývám subjektivní percepcí profesního stresu, zátěže a syndromu vyhoření pomáhajících pracovníků Jedličkova ústavu v Praze. V první části jsou shrnuty vybrané teoretické poznatky týkající se ...
  • Retrográdní studie efektu terapie rázovou vlnou u funkčních poruch muskuloskeletálního systému 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   This thesis assesses the effectiveness of shock wave therapy for dysfunctional disorders of the musculoskeletal system. While we are well aware of the physical principles and history of shock wave generators, opinion differs ...
  • Slovesa v učebnicích češtiny pro neslyšící 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Předmětem práce jsou učebnice češtiny pro české neslyšící a učebnice češtiny pro slyšící cizince. Práce se zaměřuje na výklad sloves v nich. Celá problematika je zasazena do širšího rámce metod a postupů využívaných ve ...
  • Vliv aplikace statkových hnojiv na fekální znečištění rybníků 

   Mlejnková, Hana; Horáková, Kateřina (2009)
  • Vybrané autorskoprávní a jiné aspekty v divadelním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Resumé Účelem této práce je zkoumat autorskoprávní a jiné instituty v divadelním prostředí. Právní úprava této oblasti není zcela dostatečná, jistě i vzhledem k faktu, že divadelní prostředí vykazuje vysokou míru specifičnosti, ...
  • Žánrové tendence young adult literatury z hlediska romance 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 22. 9. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV