• Analýza individuálního herního výkonu ve fotbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 11. 5. 2006
   NÁZEV: Analýza individuálního herního výkonu ve fotbalu NÁZEV V ANGLIČTINĚ : The Analysis o(individual playing performance in [ootball PODTITUL: Hledání vývojových trendů v pohledu na vybranou herní dovednost - soubojové ...
  • Aplikace pro pořizování poznámek založená na platformě Solid 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 2. 2022
   V současnosti lze pozorovat trend, dle kterého se uživatelsky generovaný obsah postupně přesouvá z mnoha malých nezávislých webových stránek do malého počtu komplexních webových aplikací provozovaných nadnárodními ko- ...
  • Archeologický výzkum dvorku č.p. 40 ve Filištínské ulici v Chrudimi 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Práce se zaměřuje na zpracování středověkých nálezů z výzkumu v č.p. 40/I (sondy E a F výzkumu z let 1996 - 1998) a na vypracování metodiky, která zjednoduší třídění keramických nálezů coby hlavního pramene za předpokladu ...
  • Fenomén post-aktivační potenciace (PAP) (review a experimentální ověření) 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Title: Post-activation potentiation (PAP) phenomenon - review and experimental verification Objectives: Firstly, to compile the systematic review of up-to-date literature. Secondly, to develop method using force platform ...
  • Funkce mitosomů u anaerobních prvoků. 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
  • Mapování, datování a dokumentace historických krajinných struktur v krajině dolního Podoubraví (krajinná památková zóna Žehušicko) 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Tato práce se zaměřuje na téma středověké krajiny - jejího poznávání a poznávání jejího vývoje. Zájmovým územím je krajina dolní Doubravy a Klejnárky východně od Kutné Hory. Práce je založena na analýze historických, ...
  • Řešení úpadku formou reorganizace 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Název diplomové práce: Řešení úpadku formou reorganizace Resumé Hlavní cílem této diplomové práce je podání podrobného popisu a analýzy řešení úpadku formou reorganizace, která je upravena zákonem č. 182/2006 Sb. Komplexní ...
  • Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanismy a nové léčebné aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 21. 10. 2019
   Sepse je nejčastější příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče celosvětově. Navzdory nezpochybnitelnému pokroku na poli preklinického i klinického výzkumu dosud neexistuje efektivní kauzální léčba. S ohledem na komplexnost ...
  • Václav Bělohradský v kontextu české žurnalistické tvorby pro roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
  • Vliv fenoménu post-aktivační potenciace na ukazatele výkonu při krátkém sprintu z nízkého startu 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Název: Vliv fenoménu post-aktivační potenciace na ukazatele výkonu při krátkém sprintu z nízkého startu Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit vliv fenoménu post-aktivační potenciace na parametry sprinterského kroku ...
  • Webový editor a simulátor hradlových sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   One of the topics taught in computer science is the principles of logic gates. An application that allows students to experiment with logic gates and gate networks can be used as a tool to provide better understanding of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV