• Achirální a chirální vysokoúčinná kapalinová chromatografie léčiv a jejich metabolitů III. 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Ondřej (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Nabumeton je nesteroidní protizánětlivé proléčivo, které je v játrech přeměněno na účinnou látku kyselinu (6-methoxynaftalen-2-yl)octovou. Rozdíl biotransformace nabumetonu in vitro na potkaních a lidských cytosolárních a ...
  • Deviace osy páteře u hereditární motoricko-senzitivní neuropatie 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Ondřej (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 1. 2006
   Práce se komplexně zabývá problematikou deviací O.p. u HMSN. V souboru 141 paci ntů s HMSN byli vyhledáni a dále sledováni pacienti s deviací O.p. Cílem práce bylo upřesnit období vzniku, frekvenci, charakter, tíži a ...
  • Výpočty parametrů biologicky aktivních látek pomocí kvantově chemických metod. 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Ondřej (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   7 ABSTRAKT Cílem této práce je vypočítat parametry substituovaných bází fenylguanidinů a vybraných kationtů fenylguanidinia, již dříve syntetizovaných na katedře anorganické a organické chemie na Farmaceutické fakultě ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV