• Interval linear and nonlinear systems 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   First, basic aspects of interval analysis, roles of intervals and their applications are addressed. Then, various classes of interval matrices are described and their relations are depicted. This material forms a prelude ...
  • Italské renesanční truhly v českých sbírkách 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Práce se zabývá tématem italských renesančních truhel (cassone) v českých sbírkách, mapováním tuzemského fondu a jejich kritickým zhodnocením. Výběrově byly zpracovávány nejvýznamnější kolekce v Moravské galerii v Brně, ...
  • Kapitola z historiografie dějin umění a památkové péče. František X. Beneš (1820 - 1888). 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Počátky organizované péče o památky v českých zemích jsou tradičně spojovány s ustanovením Ústřední komise pro zkoumání a zachování stavebních památek ve Vídni (Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmalen ...
  • Přeurčené soustavy intervalových lineárních rovnic 

   Defence status: RECOGNIZED
   Horáček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 11. 2017
   Tato práce se zabývá přeurčenými soustavami intervalových lineárních rovnic. První část se skládá z úvodu do intervalové aritmetiky a intervalové lineární algebry a základní teorie intervalových lineárních systémů. Ve druhé ...
  • Přeurčené soustavy intervalových lineárních rovnic 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Tato práce se zabývá přeurčenými soustavami intervalových lineárních rovnic. První část se skládá z úvodu do intervalové aritmetiky a intervalové lineární algebry a základní teorie intervalových lineárních systémů. Ve druhé ...
  • Simulace tvaru buňek pomocí modelu cytoskeletu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Práce se zabývá počítačovým modelováním činnosti buněk. Hlavní důraz je kladen na simulaci tvarování buněk. Cílem práce je vytvořit teoretickou strukturu, která bude vhodně representovat buněčný cytoskelet. Model je založen ...
  • Teorie her jako teorie konfliktu a kooperace 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Tato práce se zabývá vztahem sociologie a matematiky, konkrétně vztahem so- ciologických teorií konfliktu a kooperace a teorie her. V práci jsou představeny čtyři obecné teorie konfliktu (a kooperace) od následujících ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV