• Africké pohádky ve francouzské literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 2. 2009
   Tato práce se zabývá rolí afrických pohádek ve francouzské literatuře. Předmětem zkoumání jsou podmínky přenosu tradiční ústní literatury na francouzský knižní trh a význam afrických pohádek pro francouzské čtenáře. V ...
  • Babiččino údolí napříč staletími 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
  • Doma je doma? Expati a jejich formy utváření domova 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Práce se zaměřuje na expaty z řad profesionálů a odborných pracovníků z anglicky mluvících zemí, kteří byli zaměstnavateli vysláni do Švýcarska, kde společně se svými rodinami začali nové životy. Kromě posunu v kariéře a ...
  • Mimosmluvní závazkové vztahy v mezinárodním právu soukromém 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 1. 2012
   Tématem této práce jsou mimosmluvní závazkové vztahy v mezinárodním právu soukromém. Těžištěm úpravy je Nařízení Řím II, o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy, které se použije ode dne 11. ledna 2009. Nařízení ...
  • Přehled ergoterapeutických testů s možností využití v testování dyspraxií 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Cílem diplomové práce bylo najít ergoterapeutické testy, nebo jejich část, které by bylo možné použít na testování jednotlivých vstupů percepční funkce CNS. Za spolupráce s dětskými a dospělými ergoterapeuty z FN Motol ...
  • Psychologické aspekty příjmu potravy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Práce je zaměřená zejména na lidi, kteří se jídlem utěšují a řeší jím své problémy. Psychosociální faktory jsou nejčastější cestou k nadváze a obezitě, které jsou označovány za epidemii 21. století. Proto bakalářská práce ...
  • Sociální situace cizinců na území města Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Praha je městem s vysokou koncentrací cizinců z různých zemí původu, kteří zde žijí a potýkají se zde s mnoha sociálními problémy. Právě problémy cizinců žijících na území města Prahy se snažím v empirické části této ...
  • Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsných suchých pojiv složených ze dvou typů laktosy a glycerol monostearátu. 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   1. ABSTRAKT V práci byla hodnocena a porovnávána pevnost, doba rozpadu tablet a energetický profil lisování v závislosti na lisovací síle u směsných suchých pojiv LubriTose™ SD a LubriTose™ AN. Tyto látky se v těchto ...
  • Studium směsných matricových tablet 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 15. 12. 2014
   1. ABSTRAKT, ABSTRACT Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Kandidát Mgr. Kateřina Holubová Konzultant PharmDr. Jitka Mužíková, PhD. Název rigorózní ...
  • Studium změn dělícího vřeténka a chromozomů vitrifikovaných a uměle maturovaných lidských oocytů 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Cílem této práce je srovnání jednotlivých metodik kryoprotekce lidských oocytů z pohledu jejich přežití a úspěšnosti následného procesu mimotělního oplodnění. Tato práce shrnuje, jaký vliv má maturace oocytu, charakterizovaná ...
  • Taneční terapie u parkinsonovy nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Bakalářská práce pojednává o možnosti využití tance jako doplňkové terapie Parkinsonovy nemoci. V první polovině jsou shrnuty obecné poznatky o Parkinsonově nemoci, historii, vývoji a využití taneční terapie v praxi. V ...
  • Transkulturní obrat a národní identita 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Podstatou diplomové práce je co nejplodněji, po teoretické i empirické stránce věci, odpovědět na otázku, jakým způsobem se transkulturní obrat (Kreuzzieger, 2012a, 2012b) odráží na povaze národní identity. V rámci konceptu ...
  • Uvedení českých žen do společnosti: od Boženy Němcové k aktivnímu volebnímu právu ve výuce OV na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   This thesis looks at the emergence of women's equal rights movement in Czech society and its transformation in the curriculum. It centers on the evolution of female movement and women's emancipation from the initial efforts ...
  • Variabilita ve velikosti teritorií a domovských okrsků ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Teritorium a domovský okrsek jsou nejmenší prostorové jednotky přítomnosti druhu v krajině, určující, jakým způsobem a na jakých škálách živočichové vnímají a využívají své okolí. Jejich dostatečná velikost (zahrnující ...
  • Vliv kognitivně behaviorální terapie na vybrané psychologické aspekty nadváhy a obezity u klientů kurzů STOB 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
  • Využití interaktivní tabule v ergoterapii u pacientů po poškození mozku Podtitul: Zaměřeno na trénink kognitivních funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Kateřina Holubová Vedoucí práce: Bc. Alice Oktábcová Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití interaktivní tabule v ergoterapii u pacientů po poškození mozku Podnázev bakalářské práce: Zaměřeno ...
  • Význam exekutivních funkcí v edukačním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Tato bakalářská práce přibližuje význam exekutivních funkcí v edukačním procesu u dětí a dospívajících. V literárně-přehledové části jsou nejprve popsány exekutivní funkce a jejich vývoj u dětí. Uvedeny jsou i diagnostické ...
  • Vztahy mezi funkčními znaky, velikostí domovských okrsků a schopností šíření ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Pohyby ptáků v krajině zahrnující disperzi i rutinní pohyby v rámci domovských okrsků či teritorií jsou jedním ze základních, ale díky značné mobilitě ptáků i zároveň jedním z nejméně poznaných procesů ptačí ekologie, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV