Now showing items 1-2 of 2

  • Core Fidelity of Translation Options in Phrase-Based Machine Translation 

   Defence status: DEFENDED
   Hübsch, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Jeden z často používaných přístupů ve strojovém překladu je tzv. frázový překlad. Ten překládá po krátkých úsecích slov - překládaná věta je nejprve rozdělena na malé části, ty jsou přeloženy nezávisle na sobě a následně ...
  • Reducing Number of Parameters in Convolutional Neural Networks 

   Defence status: DEFENDED
   Hübsch, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   V současné době hlubokého učenı́ se často použı́vajı́ konvolučnı́ neuronové sı́tě jako základ systémů zpracovávajı́cı́ch obrázky nebo videa. Mnoho exis- tujı́cı́ch architektur takových sı́tı́ je ale zbytečně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV