• Právní a sociální regulace prostituce v ČR 

   Hájková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Závěr Prostituce představuje velice komplexní fenomén. Z právního hlediska se jedná o materii ovlivňovanou mnoha právními obory, z hlediska života ve společnosti nalézáme souvislosti mezi prostitucí a kriminalitou, morálkou, ...
  • Resocializace pachatelů, kteří týrali děti 

   Hájková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Předkládaná diplomová práce se zabývá resocializací pachatelů, kteří týrali děti. Věnuje pozornost tuzemské a zahraniční praxi v oblasti práce s násilným pachatelem. Cílem diplomové práce je zjistit, jaké jsou základní ...
  • Sociálně-právní regulace prostituce ve vybraných zemích EU 

   Hájková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 4. 2013
   Prostituce je velice závažným a celospolečensky aktuálním tématem. Jako taková je rozdílným způsobem v různých státech EU regulovaná, a to jak na úrovni právní, tak sociální. Jednotlivé typy právní i sociální regulace se ...
  • Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v myším experimentálním modelu 

   Hájková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 2. 2018
   Díky svému imunomodulačnímu a regenerativnímu potenciálu představují mezenchymální kmenové buňky (MSCs, mesenchymal stem cells) slibný terapeutický prostředek pro buněčnou terapii, transplantace orgánů a tkáňové inženýrství. ...
  • Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v myším experimentálním modelu 

   Hájková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Due to their immunomodulatory and regenerative potential, mesenchymal stem cells (MSCs) represent a promising therapeutic tool for cell-based therapy, organ transplantation or tissue engineering. To improve clinical ...
  • Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie 

   Hájková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie Abstrakt Problematika rovnosti, resp. rovného zacházení a zákazu diskriminace je tématem aktuálním mimo ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV