• Accuracy and fluency in the speech of the advanced learner of English 

   Defence status: DEFENDED
   Gráf, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Disertační práce analyzuje přesnost a plynulost mluveného projevu pokročilých mluvčích angličtiny, studentů anglistiky. Data čerpá ze žákovského korpusu sestávajícího z padesáti patnáctiminutových rozhovorů s těmito studenty ...
  • How advanced is advanced when it comes to speaking? 

   Gráf, Tomáš (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014)
  • Introduction to ELT Methodology 

   Defence status: DEFENDED
   Gráf, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 11. 2012
   Rigorózní práce poskytuje teoretické zázemí pro pøípravu portfolia kurzu Teorie a praxe jazykové akvizice pro uèitele angliètiny (didaktická propedeutika). Tento pøípravný kurz didaktiky slouží jako úvod do pøedmìtu pro ...
  • Introduction to ELT Methodology - Learning Languages 

   Defence status: DEFENDED
   Gráf, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Diplomová práce pøedstavuje teoretické zázemí pro pøípravu portfolia pro kurz Didaktická propedeutika pro studenty angliètiny na FF UK. Tento pøípravný kurz didaktiky by mìl sloužit jako úvod do pøedmìtu pro budoucí uèitele ...
  • K tabuizaci mateřštiny ve výuce anglického jazyka: reflexe přednášky Penny Urové v Praze v listopadu 2013 

   Gráf, Tomáš (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014)
  • Korpusy v jazykovém vyučování II. 

   Gráf, Tomáš; Hejhalová, Věra; Baštová, Barbora; Šebesta, Karel; Šormová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV