• Čeština v afázii: co říkají offline experimenty? 

   Defence status: DEFENDED
   Flanderková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   $EVWUDNW 3 HGNOiGDQi SUiFH Pi GY čiVWL WHRUHWLFNRX NDSLWRO\ ± D H[SHULPHQWiOQt ND SLWRO\ ± 3UYQt NDSLWROD VKUQXMH WpPD D FtO SUiFH D VH]QDPXMH V REVDKHP D čOH Q QtP NDSLWRO QiVOHGXMtFtFK 'UXKi NDSLWROD XYiGt GR ...
  • Desatero úskalí při výzkumu afázií 

   Flanderková, Eva; Mertins, Barbara; Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2015)
   The paper addresses some of the pitfalls connected with the investigation of the language of aphasic patients. In total, ten pitfalls are presented and briefly discussed: three of them are related to neurological and ...
  • Historie lingvistické afaziologie 

   Flanderková, Eva (, 2014)
  • Jazykové jevy v mluvených projevech afatiků 

   Defence status: DEFENDED
   Flanderková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   Tato práce je pokusem přiblížit některé zvláštnosti užívání jazyka, které jsou spojeny s komunikací afatiků. Je rozšířenou verzí původní práce Jazyk a zvláštnosti v dorozumívání afatiků, která vyšla v časopise Jazykovědné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV