• Genetika a fenotypová charakteristika Parkinsonovy nemoci s časným začátkem 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Ondřej (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   Úvod: Mutace genu parkin (PARK2), asociované s autozomálně recesivní Parkinsonovou nemocí s časným začátkem (EOPD), mají v různých populacích variabilní četnost. Cílem této práce je popsat fenotypovou charakteristiku českých ...
  • Možnosti predikce efektu léčby EGFR tyrozinkinázovými inhibitory u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Introduction: Targeted therapy with low molecular-weight tyrosine kinase inhibitors (TKI) directed at inhibition of epidermal growth factor receptor (EGFR) is a novel effective option for systemic treatment of locally-advanced ...
  • Norsko a evropská integrace 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
  • Označování objektů v rastrovém obrázku 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 2. 2011
   Běžným úkolem řešeným při práci s rastrovými obrázky je označení konkrétního objektu v obrázku. Výsledky získání správného objektu v obrázku nacházejí uplatnění ve velkém množství činností - od analýzy růstu lidských obydlí ...
  • Strategie Crime prevention through environmental design a její aplikace ve vybraných pražských lokalitách 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   V této diplomové práci se věnuji preventivní strategii s názvem Crime prevention through environmental design (CPTED). Cílem této strategie je pomocí určitých úprav fyzického prostředí ve veřejných prostorech působit ...
  • Změny odtokového režimu v oblasti Šumavy 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V OBLASTI ŠUMAVY Abstrakt: Cílem této práce je zhodnocení možných příčin změn odtokového režimu na Šumavě z časového a prostorového hlediska. Práce zahrnuje rešeršní a aplikační část. Rešeršní část ...
  • Změny srážko-odtokového režimu v oblasti Šumavy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Fiala, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   ZMĚNY SRÁŽKO-ODTOKOVÉHO REŽIMU V OBLASTI ŠUMAVY Abstrakt: Cílem této práce je zhodnocení změn srážko-odtokového režimu v oblasti Šumavy a šumavského podhůří z časového a prostorového hlediska. Práce zahrnuje rešeršní a ...
  • Změny srážko-odtokového režimu v oblasti Šumavy 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   CHANGES OF RAINFALL-RUNOFF REGIME IN THE ŠUMAVA / BOHEMIAN FOREST REGION Abstract: The goal of this thesis is the evaluation of changes in rainfall-runoff regime in the Šumava region from time and spacial point of view. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV