• Detekce sněhové pokrývky z webových kamer 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Práce zkoumá možnosti využití webových kamer jakožto zdroje prostorových dat o výskytu sněhu. Cílem práce je navržení vhodné metody detekce sněhové pokrývky ze snímků webových kamer. Na vzorku snímků 6 webových kamer ČHMÚ ...
  • Důkazy pomocí konečných automatů 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   V roce 2016 zveřejnil Hamoon Mousavi program Walnut implementující automatické dokazování vět o automatických posloupnostech. Hlavním cílem této práce bylo ukázat teoretickou funkčnost Walnutu na základě spojitosti ...
  • Evropská regulace virtuálních měn, její nedostatky a budoucí vývoj. 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   1 Evropská regulace virtuálních měn, její nedostatky a budoucí vývoj Abstrakt Tato práce se soustředí na evropskou regulaci virtuálních měn, tedy na současnou unijní právní úpravu tohoto fenoménu včetně dalších aktivit ...
  • Kamenné cesty v Broumovských stěnách a jejich význam pro utváření identity krajiny a regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Práce se zabývá analýzou současného stavu a dědictvím starých kamenných cest v Broumovských stěnách. Tyto cesty byly budovány z nestejně velkých pískovcových bloků místního původu. Jsou specifické pro zkoumanou oblast a ...
  • Možnosti ovlivňování posturální stability u amatérských sportovců 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Název Možnosti ovlivňování posturální stability u amatérských sportovců Cíle práce Cílem práce je deskripce vybraných parametrů tělesného složení a posturální stability skupiny amatérských sportovců (florbalistů) a zhodnocení ...
  • Řetězové zlomky v teorii kódů 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Tato práce nás nejprve seznamuje s Reed-Solomonovy kódy, způsoby jejich konstrukce a kódování. Zároveň uvádíme důkazy jejich nejvýznamnějších vlastností s příslušným teoretickým základem. Ve druhé kapitole zavádíme pojem ...
  • Systémy opravných prostředků 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Ve své diplomové práci se věnuji opravným prostředkům a opravným řízením. Zvláštní pozornost věnuji vysvětlení principů a zásad apelačního, kasačního a revizního opravného systému a rozdílů mezi nimi. Na teoretické vymezení ...
  • Vliv rybníků na kvalitu vody VN Jordán v Táboře 

   Duras, Jindřich; Faina, Richard; Fišer, Jan; Potužák, Jan (2019)
   Míra eutrofizace vodní nádrže Jordán v Táboře dosáhla na přelomu milénia velmi vysoké úrovně. To významně omezilo její vodárenské i rekreační využití. V letech 2011-2014 proběhlo na nádrži poměrně rozsáhlé odbahnění, v ...
  • Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Fišer, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 11. 2013
   Summary: In my thesis I focus on foundation and creation of a limited liability company under Czech law. Special attention is given to the explanation of limited liability of the partners of this type of company. The paper ...
  • Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 5. 2014
   Summary: In my thesis I focus on foundation and creation of a limited liability company under Czech law. Special attention is given to the explanation of limited liability of the partners of this type of company. The paper ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV