• Begegnungen von Liebe und Natur in Eduard Mörikes Lyrik 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá lyrikou německého básníka 19. století Eduarda Mörika (1804-1875). Tématem práce je potkávání přírody a lásky v jeho básních. V českém kontextu méně známý básník psal rozličné druhy a typy básní, ...
  • Elektronická identifikace osob v soukromoprávních poměrech 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Elektronická identifikace osob v soukromoprávních poměrech Abstrakt Diplomová práce se zabývá jednotlivými typy elektronických identifikátorů, které mohou v soukromoprávních poměrech používat jak fyzické, fyzické podnikající, ...
  • Generační posun ve výchovných postojích k dětem předškolního věku na počátku 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 1. 2007
   Tématem této práce je generační posun ve výchovných postojích k dětem předškolního věku na počátku 21. století. Záměrem autorky je zjistit, jaké postupy generace dnešních matek a babiček uplatňují při výchově dítěte ...
  • Jiří Hájíček: Selský baroko, interpretace románu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 1. 2016
  • Kombinatorické úlohy o pokrývání 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Diplomová práce představuje soubor řešených úloh o pokrývání rovinných ob- razců (nejčastěji obdélníků s celočíselnými stranami) pomocí dlaždic známých pod názvem polyomina (např. domina, tromina, tetromina, atd.). Ve ...
  • Místo Raymonda Radigueta ve francouzské románové tvorbě 1. poloviny 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Cílem bakalářské práce Místo Raymonda Radigueta ve francouzské románové tvorbě 1. poloviny 20. století je pojednat o životě a díle tohoto autora. I přesto, že Raymond Radiguet zemřel velice brzy, stihl mezi šestnáctým a ...
  • Molekulární mechanismy spánkové homeostáze 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Sleep is an essential physiological process driven by a circadian system with its main endogenous pacemaker in the suprachiasmatic nucleus of hypothalamus (SCN) and by sleep homeostasis, a process reflecting time spent ...
  • Možnosti a bariéry aktivního trávení volného času z pohledu studentů střední školy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   Diplomová práce s názvem "Možnosti a bariéry aktivního trávení volného času z pohledu studentů střední školy" pojednává o volném čase studentů vybrané střední školy. Hlavním cílem je získat informace o jejich možnostech a ...
  • Novinář Julius Pachmayer před Mimořádným lidovým soudem 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Diplomová práce s názvem Novinář Julius Pachmayer před Mimořádným lidovým soudem podrobně a komplexně rozebírá případ člena fašistického, pronacistického politického hnutí Vlajka, a zároveň redaktora i šéfredaktora ...
  • Nutriční a funkční stav klientů žijících v domovech pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Cíle práce: Cílem této průřezové studie bylo zhodnocení nutričního stavu a fyzické zdatnosti osob starších 65 let žijících v domově pro seniory a jako hlavní výzkumnou otázku posoudit, zda existuje korelace mezi porušeným ...
  • Občanskoprávní odpovědnost ve sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Thesis title: Civil liability in sports This thesis deals the issue of civil liability of athletes for sports injuries which is the current topic. In connection with constantly growing commercialization, media promotion ...
  • Odsun Němců z Jindřichova Hradce 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   The transfer of the Germans took place after the Second World War and it could be divided into two stages - a wild transfer and an organized transfer. Jindřichův Hradec was mainly a Czech town, where just 5 percent of the ...
  • Paul Claudel: Polední úděl - česká recepce divadelní hry francouzského dramatika a diplomata 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Diplomová práce se zaměřuje na translatologickou analýzu originálu dvou dostupných překladů divadelní hry Polední úděl (Partage de Midi) významného francouzského dramatika a diplomata Paula Claudela. První z nich spatřil ...
  • Podoby současného židovství ve veřejném prostoru na příkladu hl. m. Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Právní úprava úrazového pojištění zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   77 Záv r Systém odpov dnosti zam stnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání na našem území funguje již více než 40 let. V následujících letech by eskou republiku v tomto sm ru m la ekat velká zm na, která bude spojena ...
  • Projekt dramatických her k podpoře skupinového cítění ve školní družině 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
  • Projekt školy v přírodě pro 1. stupeň ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
  • Přínos Jánose Bolyaie k základům neeuklidovské geometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Práce je věnována jediné publikaci Jánose Bolyaie zkráceně nazývané Apendix, ve které János Bolyai prezentoval svůj výzkum o rovnoběžkách a také o rozdělení geometrie na dvě části podle platnosti, či neplatnosti Euklidova ...
  • Stanovení permeace vybraných látek přes kůži in vitro s využitím statických cel Franzova typu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Studentka: Tereza Dvořáková Název diplomové práce: STANOVENÍ PERMEACE VYBRANÝCH LÁTEK PŘES KŮŽI IN VITRO S VYUŽITÍM ...
  • Trestněprávní aspekty korupce 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   Criminal Aspects of Corruption Corruption is currently a serious social problem which can be dealt with by means of criminal law, by virtue of the ultima ratio principle. This thesis deals with the issue of corruption from ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV