• Adhezivní vlastnosti větvených oligoesterů plastifikovaných triethylcitrátem a liberace léčiv z těchto nosičů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra farmaceutické technologie Rigorózní práce Adhezivní vlastnosti větvených oligoesterů plastifikovaných triethylcitrátem a liberace léčiv z těchto ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 2. 2009
   Domestic violence as a negative social phenomenon of our society has started to be considered as a serious topic in the Czech Republic in the last few years. It has started to be discussed in public in the 90's. Before, ...
  • Genderové rozpočtování . Informativní metodika "Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů" a její využití při analýze krajského rozpočtu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 25. 6. 2008
  • HPLC stanovení luteinu, zeaxanthinu a betakarotenu v potravních doplňcích 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
   Tato rigorózní práce se zabývá úpravou metody separace karotenoidů luteinu, betakarotenu a zeaxanthinu převzaté z diplomové práce (Optimalizace chromatografických podmínek pro HPLC stanovení vybraných karotenoidů, Petra ...
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově v období baroka v letech 1648 - 1785 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Cílem práce bylo vytvořit ucelený obrázek kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově v době baroka v letech 1648-1785. Úvodní část podává přehled pramenů a literatury zmiňující barokní úpravy ...
  • Měření adheze in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   SOUHRN Předložená diplomová práce se v teoretické části věnuje mechanismu a teorii bioadheze, mukoadhezi a faktorům ovlivňujícím bioadhezi. Dále je zaměřena na farmaceutické aplikace bioadheziv a uvádí také základní přehled ...
  • Možnosti rehabilitace osob s tinnitem 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   NÁZEV: Možnosti rehabilitace osob s tinnitem AUTOR: Bc. Petra Dvořáková KATEDRA Katedra speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Miroslava Kotvová ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá problematikou osob s tinnitem, neboli ...
  • Optimalizace chromatografických podmínek pro HPLC stanovení vybraných karotenoidů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá hledáním optimálních podmínek pro stanovení karotenoidů luteinu, betakarotenu a zeaxanthinu. Pro stanovení byla využívána vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). V průběhu hledání ...
  • Pracovní zkušenosti obyvatel Domova na půl cesty Maják 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   The aim of this thesis is to survey work experience of inhabitants of the Halfway House Maják. The paper focuses on characteristics of social work of halfway houses, the Halfway House Maják is then discussed in further ...
  • Proměny chápání role svobodné vůle v dějinách etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Cílem této práce bylo ukázat, že v dějinách etiky dochází k proměnám pojetí lidské svobody. Z myšlenek třech významných filosofů vyplývají podobná stanoviska na rozumovou schopnost člověka, která přináší do našeho života ...
  • Reflexe podmínek pro novináře v Maroku 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Cílem práce je na základě teoretických podkladů a osobních rozhovorů s novináři popsat současné podmínky pro práci novinářů v Maroku. Práce je zaměřená na způsob, jakým média ovlivňuje stát. Teoretická část je rozdělená ...
  • Reflexe podmínek pro novináře v Maroku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 16. 6. 2017
   (abstrakt) Cílem práce je na základě nastudování teoretických podkladů a osobních rozhovorů s novináři popsat současné podmínky pro práci novinářů v Maroku. Tato práce je zaměřená obzvláště na regulace médií ze strany ...
  • Role fibroblastového aktivačního proteinu a jiných proteas ve vývoji nádorů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Proteasy jsou často spojeny s nádorovými onemocněními, ve kterých zastávají funkci předních enzymů zodpovědných za invazivitu nádorových buněk a vznik metastáz. Jejich proteolytická aktivita jim však kromě degradace ...
  • Sexuální zneužívání dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Sexuální zneužívání dětí Sexual abuse of children Petra Dvořáková Tato práce popisuje sexuální zneužívání dětí. Hlavním cílem bylo vytvořit dílo, které by vytvořilo ucelený a komplexní pohled na tuto problematiku. Práce ...
  • Vliv kineziotapingu na svalovou aktivitu ramenního pletence 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Kinesiotaping je poměrně novou metodou, která je používaná v mimořádně širokém spektru klinických stavů. S jejím využitím se setkáváme jednak ve sportu při léčbě a prevenci zranění, ale také ve fyzioterapii jako novou ...
  • Vývoj a použití polymerního protilátkového mimetika pro specifické cílení fibroblastového aktivačního proteinu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Fibroblast activation protein (FAP) is a serine protease which is associated with cancer and recently also with other diseases such as rheumatoid arthritis or liver cirrhosis. Increased expression of FAP was observed in ...
  • Zásady zdravého životního stylu v předškolním a základním vzdělávání a jejich uplatnění v pedagogické praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Stav výživy významně ovlivňuje změny ve stravovacích návycích celých rodin. Dítě se nerodí obézní, ale stává se jím v průběhu svého vývoje, vlivem dědičnosti, výchovným působením rodiny, psychosociálními a kulturními ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV