Now showing items 1-20 of 23

  • Charakterizace rodiny hybridních prolinem bohatých proteinů u bramboru a funkční analýza genu StHyPRP1 

   Defence status: RECOGNIZED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 7. 2. 2008
  • Dělnické kolonie na Kladně. Příspěvek k poznání kvality života dělnických vrstev v průmyslových městech v době industrializace 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   The topic of my diploma thesis is the workers' housing in Kladno. The aim of the thesis is to present information about the quality of life of the workers' social class in industrial cities in the period of ...
  • Dynamika měkkýších společenstev přirozených luhů dolního Labe 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • Kvalita doplňků stravy s obsahem šišáku bajkalského 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 19. 1. 2011
   Název práce: Kvalita doplňků stravy s obsahem šišáku bajkalského Autor: Lenka Dvořáková Práce byla zaměřena na stanovení hlavních flavonoidů ze Scutellaria baicalensis a nejčastěji se vyskytujících flavonoidech v dalších ...
  • Marketingová komunikace podniku 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Předmětem této bakalářské práce je marketingová komunikace podniku. Práce nahlíží na tuto problematiku jako na sociální jev, jako na formu kontaktů se zákazníky. Předpokladem úspěšné marketingové komunikace není jen znalost ...
  • Miloš Sovák 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
  • Monitorování populace CAR-T lymfocytů během léčby krevních malignit 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Date of defense: 31. 5. 2023
   Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Author Bc. Lenka Dvořáková Supervisor RNDr. Ondřej Souček, Ph.D. Title of Thesis Monitoring of CAR-T lymphocytes ...
  • Obsah flavonoidů v komerčně dostupných přípravcích s obsahem šišáku bajkalského 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Název práce: Obsah flavonoidů v komerčně dostupných přípravcích s obsahem šišáku bajkalského Autor: Lenka Dvořáková Práce byla zaměřena na stanovení obsahu hlavních flavonoidů šišáku bajkalského v komerčně dostupných ...
  • Ošetřovatelská péče o nezralého novorozence 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 4. 2010
   Tato práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o nezralého novorozence na oddělení intermediární péče. Skládá se z I. části, ve které popisuji nezralého novorozence z pohledu lékařského (klasifikace novorozence, anatomická a ...
  • Pedagogický potenciál Školního klubu při ZŠ Dobřichovice 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 1. 2020
   Bachelor's thesis refers the issue of leisure time for pupils of first - degree primary school in a school club. The aim of work is to focus on an annual plan of the "School Club" at Primary School in Dobřichovice, for ...
  • Péče o nepedagogické pracovníky v základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   NÁZEV: Péče o nepedagogické zaměstnance v základních školách AUTOR: Lenka Dvořáková KATEDRA (ÚSTAV) Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Irena Lhotková, PhD. ABSTRAKT: Bakalářská práce se zabývá zákonnou, ...
  • Povaha profesionalizace neziskových organizací a její důsledky 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   The theme of this thesis is the professionalization of NGOs, which can be defined as the transformation to a formal organization with professional management. The process of professionalization consist in job creations ...
  • Die Reflexion des Judentums in der Prager deutschen Literatur im Zeitraum 1900-1920 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   V roce 1849 byla zru ena ghetta v rakouské í i, co vedlo ke svobodnému st hování a usidlování id . Toto opat ení nastartovalo d le ité hospodá ské, ale p edev ím spole enské mo nosti, které byly jednou z p í in idovské ...
  • Studium funkce rodiny hybridních prolinem bohatých proteinů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
   Lenka Dvořáková SUI'^,ÍARYoF TřE PH.D. TFDSIS 4. CONCLUSIONS Ancestral HyPRP evolved probably from a lipid transfer protein (LTP) relative that had acquired a sequence encoding a long proline-rich N-terminal domain. The ...
  • Studium parametrů lineární tělesné proporcionality u dívek ve věku 6 - 10 let 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Termální analýza interakcí epidermálních lipidů III 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
   Termální analýza interakcí epidermálních lipidů III Lenka Dvořáková, diplomová práce, červen 2008 Abstrakt Kůže je orgán chránící lidské tělo před nežádoucími vlivy okolního prostředí. Fyzikálně chemické vlastnosti, struktura ...
  • Využití metod PCR ve forenzní genetické analýze. 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Polymerase Chain Reaction neboli PCR je molekulárně genetická metoda sloužící k amplifikaci daného fragmentu DNA. V dnešní době je to jedna z nejpoužívanějších a nejúspěšnějších molekulárně genetických metod, která se ...
  • Využití proteinů tepelného šoku v diagnostice a prognostice těhotenských komplikací 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 6. 2020
   Heat shock proteins provide a universal stress response to cells, for example, exposed to high temperature, heavy metals, extreme pH, infection, inflammation, oxygen radicals, or in case of lack of nutrients and oxygen. ...
  • Vývoj hry u dětí s kombinovaným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Diplomová práce je zaměřena na hru dětí s kombinovaným postižením v předškolním věku a její vývoj. Cílem práce je shrnout teoretická východiska a stávající poznatky v této oblasti, přispět k jejich rozšíření a zdůraznit ...
  • Vývojová dyspraxie a hra na klavír 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Bibliographic identification DVOŘÁKOVÁ, Lenka. Developmental dyspraxia and playing the piano. Prague: Charles University, 2nd Faculty of Medicine, Department of rehabilitation and sports medicine, 2013. 97 p. Supervisor ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV