• Charakterizace rodiny hybridních prolinem bohatých proteinů u bramboru a funkční analýza genu StHyPRP1 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 7. 2. 2008
  • Dělnické kolonie na Kladně. Příspěvek k poznání kvality života dělnických vrstev v průmyslových městech v době industrializace 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Tématem mé diplomové práce jsou Dělnické kolonie na Kladně. Příspěvek k poznání kvality života dělnických vrstev v průmyslových městech v době industrializace. Diplomová práce se skládá ze třech hlavních částí. V první ...
  • Dynamika měkkýších společenstev přirozených luhů dolního Labe 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • Kvalita doplňků stravy s obsahem šišáku bajkalského 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 19. 1. 2011
   Název práce: Kvalita doplňků stravy s obsahem šišáku bajkalského Autor: Lenka Dvořáková Práce byla zaměřena na stanovení hlavních flavonoidů ze Scutellaria baicalensis a nejčastěji se vyskytujících flavonoidech v dalších ...
  • Marketingová komunikace podniku 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Předmětem této bakalářské práce je marketingová komunikace podniku. Práce nahlíží na tuto problematiku jako na sociální jev, jako na formu kontaktů se zákazníky. Předpokladem úspěšné marketingové komunikace není jen znalost ...
  • Miloš Sovák 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
  • Obsah flavonoidů v komerčně dostupných přípravcích s obsahem šišáku bajkalského 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Název práce: Obsah flavonoidů v komerčně dostupných přípravcích s obsahem šišáku bajkalského Autor: Lenka Dvořáková Práce byla zaměřena na stanovení obsahu hlavních flavonoidů šišáku bajkalského v komerčně dostupných ...
  • Ošetřovatelská péče o nezralého novorozence 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 4. 2010
   Tato práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o nezralého novorozence na oddělení intermediární péče. Skládá se z I. části, ve které popisuji nezralého novorozence z pohledu lékařského (klasifikace novorozence, anatomická a ...
  • Péče o nepedagogické pracovníky v základních školách 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   NÁZEV: Péče o nepedagogické zaměstnance v základních školách AUTOR: Lenka Dvořáková KATEDRA (ÚSTAV) Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Irena Lhotková, PhD. ABSTRAKT: Bakalářská práce se zabývá zákonnou, ...
  • Povaha profesionalizace neziskových organizací a její důsledky 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tématem této diplomové práce je profesionalizace neziskových organizací, kterou lze definovat jako transformaci na formální organizaci s profesionálním řízením. Proces profesionalizace spočívá v tvorbě nových pracovních ...
  • Die Reflexion des Judentums in der Prager deutschen Literatur im Zeitraum 1900-1920 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   V roce 1849 byla zru ena ghetta v rakouské í i, co vedlo ke svobodnému st hování a usidlování id . Toto opat ení nastartovalo d le ité hospodá ské, ale p edev ím spole enské mo nosti, které byly jednou z p í in idovské ...
  • Studium funkce rodiny hybridních prolinem bohatých proteinů 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
   Lenka Dvořáková SUI'^,ÍARYoF TřE PH.D. TFDSIS 4. CONCLUSIONS Ancestral HyPRP evolved probably from a lipid transfer protein (LTP) relative that had acquired a sequence encoding a long proline-rich N-terminal domain. The ...
  • Studium parametrů lineární tělesné proporcionality u dívek ve věku 6 - 10 let 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Termální analýza interakcí epidermálních lipidů III 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
   Termální analýza interakcí epidermálních lipidů III Lenka Dvořáková, diplomová práce, červen 2008 Abstrakt Kůže je orgán chránící lidské tělo před nežádoucími vlivy okolního prostředí. Fyzikálně chemické vlastnosti, struktura ...
  • Využití metod PCR ve forenzní genetické analýze. 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Polymerase Chain Reaction neboli PCR je molekulárně genetická metoda sloužící k amplifikaci daného fragmentu DNA. V dnešní době je to jedna z nejpoužívanějších a nejúspěšnějších molekulárně genetických metod, která se ...
  • Vývoj hry u dětí s kombinovaným postižením 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Diplomová práce je zaměřena na hru dětí s kombinovaným postižením v předškolním věku a její vývoj. Cílem práce je shrnout teoretická východiska a stávající poznatky v této oblasti, přispět k jejich rozšíření a zdůraznit ...
  • Vývojová dyspraxie a hra na klavír 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Bibliographic identification DVOŘÁKOVÁ, Lenka. Developmental dyspraxia and playing the piano. Prague: Charles University, 2nd Faculty of Medicine, Department of rehabilitation and sports medicine, 2013. 97 p. Supervisor ...
  • Význam proteinů tepelného šoku v diagnostice a prognostice těhotenských komplikací 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Proteiny tepelného šoku zvyšují svou genovou expresi po vystavení buňky, respektive organismu, určité formě stresu, kterou může být vysoká teplota, infekce, zánět, hypoxie, nedostatek živin nebo vody. Stresovou situací pro ...
  • Změny pohybového aparátu u pacientů s plochonožím po cvičení SMS 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
  • Život a sociální opora u vojáků v zahraniční misi armády České republiky v Afghánistánu 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   ANOTATION The bachelor's thesis deals about the quality of life and the degree of psychosocialogic pillar by the soldiers AČR in the outward mission in Afghanistan. It points to the importance of psychologic setout ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV