Now showing items 1-11 of 11

  • Dřív to byla vesnice, všichni jsme se znali: kvalitativní výzkum změn na Malé Straně z pohledu obyvatel 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato diplomová práce pojednává o starousedlících, kteří žijí na Malé Straně, v historickém centru Prahy. Zaměřuje se na změny, které obyvatelé vnímali v průběhu svého života. Práce vychází z literatury a kvalitativního ...
  • Ergoterapeut v chráněném bydlení pro osoby s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 1. 2007
  • Fraktální aspekty toku sorbitolu. 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Velikost a tvar částic práškového materiálu je významným faktorem ovlivňujícím jeho tokové a konsolidační chování. V této práci jsou studovány vlastnosti velikostních frakcí sorbitolu v rozmezí 80 - 500 µm pomocí heliové ...
  • Integrace mezinárodních studentů mezi studenty domácí 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá problémem integrace zahraničních studentů mezi domácí studenty při studiu v cizí zemi. Zdrojem jsou vedle odborné literatury především údaje získané při vlastním výzkumu. Výzkum je prováděn na ...
  • Komplimenty v soukromé neformální komunikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   1 Abstrakt Předkládaná diplomová práce je věnována analýze komunikačních funkcí a verbálních i neverbálních prostředků komplimentů v češtině, které zaznívají v soukromé neformální komunikaci. Jako materiál pro analýzu ...
  • Metafyzika a filosofie Mollá Sadrá Šírázího: existence a kontinuita 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 2. 2011
   Diplomová práce se zab vá existenciálním filosofick m systémem íránského filosofa Mollá Sadrá írázího. Cílem práce je postihnout charakter díla myslitele, v jeho díle se setkávají t i základní islámské p istupy k moudrosti, ...
  • Molekulárně genetická analýza aspiračních biopsií tenkou jehlou u nádorů štítné žlázy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
  • Možnosti elektrostimulace paretických svalů u pacientů s míšní lézí 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Elektrostimulace nervosvalové tkáně patří ve fyzioterapii k základním léčebným postupům. Jednou z oblastí jejího využití je rehabilitace pacientů po míšní lézí Protože však v české literatuře neexistuje dostatek zdrojů, ...
  • Příprava dobrovolníků vysílaných do zahraničí 

   Dvořáková, Klára (2003)
   Rok 2001 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. V České republice se v oblasti dobrovolnictví mnohé událo. Byl sestaven meziresortní Výbor pro mezinárodní rok dobrovolníků. Konkrétním ...
  • Rozsah potenciálového okna borem dopovaných diamantových elektrod v závislosti na jejich předúpravě a složení směsného roztoku elektrolytu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
   The diploma thesis focuses on the range of the potential window of the BDD electrode in dependence on the composition of the mixed electrolyte solution and the treatment of the electrode surface. The measurements were ...
  • Svoboda u Emmanuela Lévinase 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV