• Diagnostika, léčba a prevence karcinomu prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
  • Dobrovolnictví jako způsob neformálního vzdělávání v programu Make a Connection - Připoj se 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Bakalářská práce "Dobrovolnictví jako způsob neformálního vzdělávání v programu Make a Connection - Připoj se" se věnuje historii a základním aspektům dobrovolnictví, dobrovolnické činnosti a jejich využití, především v ...
  • Hodnocení doplňkového stravování dětí na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
  • Magie masek 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   This thesis deals with the psychological background of creation and usage of masks. It attempts to show motives for using masks, describes various functions of masks and the influence they have on human psyche and behavior. ...
  • Marketingová komunikace alternativních obsahů v kinodistribuci 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Bakalářská práce "Marketing alternativních obsahů v kinodistribuci" se zabývá fenoménem přenosů z opery, divadla, baletu, koncertů, výstav, sportovních utkání a dalších událostí do kin. Pro tyto přenosy se vžilo společné ...
  • Masová média a jejich role v mechanismu právní regulace 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 10. 2019
   The aim of this thesis is to show how mass media can affect the legislative process. This is shown generally as well as specifically - using the legislative process in the Czech Republic as an example, which is illustrated ...
  • Mladiství pachatelé trestné činnosti, význam rodinného prostředí a vztahů, možnost práce s rodinným kontextem 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Mladiství pachatelé trestné činnosti, význam rodinného prostředí a vztahů, možnost práce s rodinným kontextem. Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 82 s. Diplomová práce. Tato diplomová ...
  • Pojetí výuky u učitelů 1. stupně základní školy a možnosti jeho proměny 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The thesis discusses about the teacher's concept of teaching at teachers first grade of primary school and the possibilities of its transformation. In the theoretical part was to summarize the findings about which folders ...
  • Právní úprava náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 4. 2013
   The thesis deals with the issue of legal regulation of compensation for damage caused by protected species of animals. It analyzes the most important legal sources relating to the protection of biodiversity and focuses on ...
  • Právní úprava náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá právní úpravou náhrady škody způsobené vybranými ohroženými druhy živočichů. Pozornost je věnována též právním normám věnujícím se ochraně biodiverzity, zaměřuje se také na v teorii i právní praxi ...
  • Příručka o předčasných porodech 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 5. 2019
  • Trest smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   1 Trest smrti - Abstrakt Jako téma své diplomové práce jsem zvolila trest smrti. Tento trest provází lidskou společnost od prvopočátků. Od dávnověku po současnost napomáhal k udržování pravidel a vymáhání práva. Pravidla ...
  • Vliv aktivního způsobu vedení výuky hudební výchovy na vybrané cizojazyčné dovednosti žáků mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Music is integral to our lives, whether by listening to it, singing, or playing an instrument. In addition to this, music has effect on brain development and language learning. The aim of this thesis is close evaluation ...
  • Vliv střídavé péče na školní úspěšnost dítěte na prvním stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Tématem diplomové práce je vliv střídavé péče na školní úspěšnost dítěte. V teoretické části popisuji současnou rodinu a její základní funkce. Mapuji situaci v legislativě v České republice, zabývám se okolnostmi, jak ...
  • Výchova v době krize rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Anotace: Práce si klade za cíl zmapovat vztah mezi výchovou a krizí rodiny. První část se zabývá problematikou výchovy. Snaží se zpřesnit pojem výchovy, souvislosti mezi výchovou a vzděláváním, popsat důsledky působení ...
  • Výuka cizích jazyků v pojetí waldorfské pedagogiky 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   1. ÚVOD A CÍLE PRÁ C E Tendence snižování věkové hranice pro zahájení výuky cizího jazyka se projevuje také v České republice. Zatímco ještě před několika lety se první cizí jazyk vyučoval od začátku druhého stupně základní ...
  • Význam spolupráce klinického logopeda a ergoterapeuta u osob s poruchami fatických funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 1. 2010
   Hlavní myšlenkou rehabilitace je spolupráce v multidisciplinárním týmu. Ve své bakalářské práci jsem se snažila vyzdvihnout společnou práci klinického logopeda a ergoterapeuta u osob s poruchami fatických funkcí. Hlavním ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV