• Analýza učebnic českého jazyka pro střední školy z genderového hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The thesis examines the issue of gender in textbooks. The aim of the thesis is to analyse three sets of Czech language secondary school textbooks and ascertain, whether these textbooks contribute to the propagation of ...
  • Česká židovská komunita na počátku 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Diplomová práce Česká židovská komunita na počátku 21. století zachycuje náboženský, kulturní a společenský život české židovské komunity od roku 1989 do dnešních dnů. Poukázáno je jak na obnovu náboženského života v ...
  • Dějiny na známce. Poštovní známky Československa, Maďarska, Polska a Rakouska v meziválečném období 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
  • Didaktický fotografický atlas půdních členovců jako učební pomůcka pro střední školy a zájmové mimoškolní vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
  • Evidence a zpracování informací kódovaných obrazovou formou u dětí pěti a sedmiletých 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 1. 2007
   The diploma work is based at the presumption that at the beginning of the school attendance a mixed picture - acoustic communication in mathematics is prevailing. The work describes the difficulty in the process of executing ...
  • Ferdinand Vaněk na jevišti 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   V sedmdesátých a osmdesátých letech, přesněji v průběhu desetiletí 1975 - 1985, vzniklo od čtyř autorů devět her, převážně aktovek, které jsou souhrnně označovány jako vaňkovky. Toto pojmenování si zasloužily díky jménu ...
  • Filozofické aspekty výchovy v dialogu mezi Wolfgangem Brezinkou a Zygmuntem Baumanem 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Filozofické aspekty výchovy či zkoumání teorie výchovy je filozofickou, teoretickou disciplínou, která si klade za úkol cíle a smysl výchovy jak obecně, tak především pro konkrétního jednotlivce v souvislosti s jeho posláním ...
  • Hyaluronan in chondrogenesis of mesenchymal stem cells 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 12. 5. 2010
   6 SUMMARY OF THE THESIS The main aim of the project was to develop a methodological approach of in-vitro chondrogenic graft preparation. This graft should utilise mesenchymal stem cells (MSC) seeded in a hyaluronan based ...
  • Internetový výukový atlas zaměřený na půdní členovce 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Hlavním cílem této práce bylo vytvořit vzdělávací internetovou stránku zaměřenou na půdní členovce, která bude sloužit především učitelům biologie a ekologie či vedoucím zájmových přírodovědných kroužků. Může ale také být ...
  • Justinián Veliký a umění jeho doby 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Práce pojednává o životě a vládě císaře Justiniána I. Věnuje se také změnám, které v průběhu své vlády učinil tento císař. Zmiňuje Justinovo a Justiniánovo putování za prací, které uskutečnili do města Konstantinopolem, ...
  • K interferenci češtiny, ruštiny a angličtiny v jazykové výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá osvojováním češtiny jako cizího jazyka u ruských a anglických studentů češtiny. Představuje hlavní současné přístupy k osvojování gramatiky (generativní a kognitivní přístup) a srovnává je s ...
  • Kazuistika pacienta s Crohnovou chorobou 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Kontrolní proces v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 5. 2016
  • Motivace, odměny a tresty ve výuce 1. stupně na ZŠ a jejich praktická aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   Motivace, odměny a tresty ve výuce a jejich praktická aplikace jsou nezbytnou součástí pedagogického přístupu každého vyučujícího pedagoga. Umět v žácích vzbudit zaujetí pro dané téma, odměnit je patřičným způsobem ...
  • Neonatologický screening a následná péče o dítě se sluchovým postižením a jeho rodinu - popis aktuální situace v ČR 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Cílem této bakalářské práce je popsat institucionální mechanismus, jímž u nás v současnosti procházejí rodiče, u jejichž dětí bylo v rámci neonatologického screeningu vysloveno podezření na vadu sluchu. První část práce ...
  • New introduction to legal English : revised edition. Volume I 

   Chromá, Marta; Dvořáková, Jana; Davidson, Sean W. (Karolinum, 2011)
  • Obezita a obezogeny 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Výskyt obezity již dosahuje epidemických rozměrů. Jako hlavní příčina bylo kromě nadměrného příjmu potravin a nedostatku fyzické aktivity identifikováno genetické pozadí a v poslední době i tzv. obezogeny. Tyto látky ...
  • Obranné mechanismy planktonních řas proti UV záření 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Planktonní řasy se významným způsobem podílejí na toku energie ekosystémem. Tvoří základ potravního řetězce a představují významné primární producenty. Vzhledem k pokračujícímu narušování ozonové vrstvy vyvstává otázka, ...
  • Ovlivnění produkce sekundárních látek deriváty pyrazinu v in vitro kulturách léčivých rostlin I. 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Předmětem této diplomové práce bylo zjistit, zda má vliv použití derivátu pyrazinu, 1-octyl-3- (pyrazin-2-yl)urea, jako abiotického elicitoru na produkci flavonoidu rutinu v in vitro kulturách Fagopyrum esculentum Moench., ...
  • Pohřeb v Pražské židovské obci v letech 1989 - 2005: k otázce pohřbu jako součásti současné židovské identity 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 2. 3. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV