• Akumulace radionuklidů rostlinami pěstovanými v laboratořích i reálných podmínkách 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   Environmental contamination with radionuclides is a growing problem in many places all over the world. Phytoremediation works as a safety alternative for some energy demanding and expensive methods of soil cleaning. ...
  • Čtenářství z pohledu regionální knihovny 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce Čtenářství z pohledu regionální knihovny se zaměřuje na zjištění stavu úrovně knihoven ve vybraném regionu - Nymburk. Práce je rozdělena na 2 částí, na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části si ...
  • Depletion of Treg cells for potentiation of cancer treatment with HPMA copolymer-bound cytostatic drug conjugates" 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Nádorová onemocnění představují závažný celosvětový problém, přičemž incidence jejich výskytu stále narůstá. Jelikož podávání řady běžně užívaných protinádorových terapeutik způsobuje vážné vedlejší účinky, je věnována ...
  • Korejské menšiny v současném Japonsku 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   1 Abstract The thesis deals with the issue of Korean minorities living in Japan. It is divided according to time periods into the pre-war 1930's, when nationalism was rising in Japan, into the post-war years, which represented ...
  • Lázeňská léčba u stavů po poškození jater 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 7. 6. 2006
  • Mechanismus rytmického uvolňování ATP 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
  • Pohlavní dimorfismus v zátěži tibie při lokomoci člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Lokomoce je jednou z nejdůležitějších vlastností člověka a byla vždy spojována s přežitím, sháněním potravy a subsistencí. U mužů a žen došlo v průběhu evoluce k rozvoji určité formy genderové specializace, která měla za ...
  • Problematika zajišťování veřejně dostupné péče o děti do tří let (Česká republika v kontextu Evropské Unie) 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Diplomová práce s názvem "Problematika zajištování verejne dostupné péce o deti do trí let - Ceská republika v kontextu Evropské unie" ve své první cásti nejprve priblíží spolecná témata rodinné politiky Evropské unie a ...
  • Rodiče dětí s vývojovou dysfázií z hlediska logopedické intervence 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Diplomová práce je z oblasti speciální pedagogiky a logopedie. Řeší problematiku rodičovství dětí s vývojovou dysfázií. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V úvodních kapitolách diplomové práce je charakterizována ...
  • Střevní mikrobiom člověka: Vznik, ontogenetický vývoj, diverzita a možnosti využití v antropologii 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Střevní mikrobiom člověka je široký pojem zahrnující v sobě veškerý mikroorganismální život osidlující lidské střevo. Bakterie nacházející se v lidském střevě reprezentují největší část lidského mikrobiomu, tvoří značné ...
  • Vliv melatoninu na rytmické uvolňování ATP z organotypických kultur SCN potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Rytmus v akumulaci extracelulárního ATP je jeden z projevů cirkadiánní rytmicity, kterou se řídí fyziologické funkce napříč živočišnou říší. Probíhá v suprachiasmatickém jádře hypotalamu (SCN), které představuje centrum ...
  • Vliv síly klíčových svalů horní končetiny na soběstačnost u tetraplegiků 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   This bachelor thesis concerns the influence of upper-limb key muscles strength on self-sufficiency of tetraplegics. The paper is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part contains observations ...
  • Význam nutriční péče u poruch příjmu potravy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, především mentální anorexií a mentální bulimií. Začátek teoretické části přibližuje téma poruch příjmu potravy, jejich vymezení a rizikové faktory. Hlavní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV