Now showing items 1-12 of 12

  • Body styling - zásady a praktická realizace 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   NÁZEV: Body styling - zásady a praktická realizace CÍLE: Cílem diplomové práce je rešeršní zpracování dostupných literárních zdrojů týkajících se body stylingu a navržení a ověření vhodné lekce body stylingu pro ženy a ...
  • Celoživotní vzdělávání sester a porodních asistentek v nemocnicích Karlovarského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 6. 2006
   This thesis adresses the lifelong education of nurses and midwives. Introduced subject is presently very up-to-date, because it pays strong emphasis to standards of these professions within the European Union and the need ...
  • Charakteristika imigrantů ve Francii na počátku 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Charakteristika imigrantů ve Francii na počátku 21. století Abstrakt Cílem této práce je podat co nejkomplexnější přehled o imigračních proudech do Francie a charakteristikách přistěhovalců, popsat geografický původ ...
  • Dům dětství v Horním Krnsku 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato bakalářská práce pojednává o Domu dětství, ve kterém působil jako ředitel a učitel Ferdinand Krch. Popisuje důvody založení Domu dětství, výchovné cíle a výchovu samotnou (rodinnou a kolektivní), vyučování, denní režim ...
  • Metamorfózy mezigeneračních vztahů v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 2. 2015
   (česky) Předmětem předkládané práce jsou metamorfózy mezigeneračních vztahů v rodině, ke kterým dochází v souvislosti se sociálním procesem stárnutí populace. Tento současný demografický trend má totiž své hlubší socioekonomické ...
  • Metamorfózy mezigeneračních vztahů v rodině 

   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Předmětem předkládaného článku jsou proměny mezigeneračních vztahů v rodině, ke kterým dochází v souvislosti se sociálním procesem stárnutí populace. Tento současný demografický trend má své hlubší socioekonomické souvislosti, ...
  • Přehled vybraných nástrojů na podporu pečujících v současné legislativní úpravě i v praktickém výkonu — limity a příležitosti 

   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Článek se zabývá vybranými nástroji na podporu neformální péče. Zaměřuje se na současné strategie a koncepce, na relevantní právní úpravu a předkládá vybrané ekonomické zdroje na podporu pečujících na národní i regionální ...
  • Příprava žadatelů o osvojení a pěstounskou péči 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   The diploma thesis entitled " Applicants preparation for an adoption and foster care" consists of two parts, the first is a theoretical part and the second part is practical. The theoretical part contains of eleven chapters. ...
  • Rétorické figury ve vizuální reklamě vybraných módních domů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 26. 10. 2012
   Selected fashion houses that exclusively offer luxurious goods use specific form of promotion of their products. Each house usually holds onto traditions of its country and features essential for its own brand while creating ...
  • Sociální pracovník v roli kurátora pro děti a mládež - na OSPOD 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
  • Streptococcus agalactiae - rezistence k antibiotikům 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   Streptococcus agalactie je významným patogenem způsobující závažná onemocnění především u novorozenců. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry je tento mikrob rezistentní k ATB (erytromycinu, clindamycinu, chloramfenikolu, ...
  • Vývoj sňatečnosti v evropských zemích od roku 1960 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Vývoj sňatečnosti v evropských zemích od roku 1960 Abstrakt Cílem práce je zhodnotit vývoj sňatečnosti od roku 1960 a zjistit, zda došlo ke konvergenci sňatkového chování v státech Evropské unie spolu se Švýcarskem a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV