• Chudoba jako sociální problém 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Diagnostika, prevence a terapie kandidové sepse dospělých 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Práce se zabývá problematikou kandidové systémové nákazy. První část práce pojednává o současných možnostech v prevenci, diagnostice a terapii kandidové sepse. Ve druhé části jsou uvedeny tři případové studie pacientů s ...
  • Diverzita pářícího chování švábů (Blattodea: Blaberidae) 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Mating behaviour of cockroaches is spectacular phenomenon with three different mating patterns traditionally distinguished. The most common and probably ancestral is type A - female climbing. Then it is type B - male ...
  • Hierarchické modelování plánovacích problémů 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Automatické plánování je problém nalezení sekvence akcí vedoucích z daného počátečního stavu do požadovaného cílového stavu. Existuje celá řada formálních modelů určených pro modelování plánovacích problémů. Jednou z větví ...
  • Indukce uživatelských preferencí v sémantickém webu 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   This thesis deals with the induction of user preferences. In its first part it surveys the field of user preferences on semantic web. Subsequently, it describes various methods of data collecting. In the part concerned ...
  • Knihy finančních příkazů rady Starého Města pražského z let 1656-1677 a systém městského hospodářství po třicetileté válce 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Cílem předkládané práce je především postihnout obraz městského hospodářství v době po třicetileté válce, jeho poválečného stavu a následného vývoje během zmíněného dvacetiletého období. Přitom mi jde výhradně o obecní ...
  • Knihy finančních příkazů rady Starého Města pražského z let 1656-1677 a systém městského hospodářství po třicetileté válce 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 2. 2008
   The purpose of this paper is to introduce books of financial orders of Prague Old Town Council from 1656 - 1677 (1678) as a unique historical source for studying expenses of the municipality. These books are higly significant ...
  • Phylogeography and population structure of two loach species (Teleostei: Nemacheilidae) in Southeast Asia 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The freshwater fish species Schistura robertsi and Paracanthocobitis zonalternans belong to the family Nemacheilidae, which is distributed across whole Eurasia and with one species in northeast Africa. P. zonalternans ...
  • Postavenie židov v období prvého samostatného Slovenského štátu 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
  • Posturální a kinezilogické aspekty běhu na lyžích nevidomých 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
  • Rekonstrukce pořadí slov ve větách 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Rekonstrukcí původního pořadí slov věty je v této práci myšleno přerovnání slov věty takovým způsobem, aby vznikla gramaticky korektní věta v daném jazyce. Rekonstrukce původního pořadí slov ve větách je velice užitečná ...
  • The Rise of Direct Democracy in the Czech Republic: Sources, Use and Consequences 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   V posledních několika desetiletích dochází ve většině vyspělých zemí k rozvoji institutů přímé demokracie na národní i lokální úrovni. Česká republika nepředstavuje výjimku a v posledních 25 letech došlo k postupnému, ...
  • Role samčích externích žláz v reprodukčním chování hmyzu 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Na povrchu těla samců některých řádů hmyzu se vyskytují žlázy, o které se samice zajímá během námluv či kopulace. Může je palpovat svými makadly, nebo se přímo krmit na jejich výměšku. Moje práce se zabývá popisem výskytu ...
  • Shrnutí fylogenetických hypotéz nadčeledi Cobitoidea 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 6. 2016
   Fylogenetika je jedním z oborů systematické biologie, který se na základě konceptu společného předka všech organismů snaží najít vývojové vztahy mezi jednotlivými organismy. Ve fylogenetice se využívá mnoho různých znaků, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV