• Chudoba jako sociální problém 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Diagnostika, prevence a terapie kandidové sepse dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Práce se zabývá problematikou kandidové systémové nákazy. První část práce pojednává o současných možnostech v prevenci, diagnostice a terapii kandidové sepse. Ve druhé části jsou uvedeny tři případové studie pacientů s ...
  • Diverzita pářícího chování švábů (Blattodea: Blaberidae) 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Námluvy švábů jsou nápadným a komplexním jevem s ritualizovaným průběhem, na jehož základě jsou tradičně rozlišovány tři typy pářicích sekvencí: typ A - výlez samice, typ B - výlez samce, typ C - žádný výlez. Pouze v rámci ...
  • Hierarchické modelování plánovacích problémů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Automatické plánování je problém nalezení sekvence akcí vedoucích z daného počátečního stavu do požadovaného cílového stavu. Existuje celá řada formálních modelů určených pro modelování plánovacích problémů. Jednou z větví ...
  • Indukce uživatelských preferencí v sémantickém webu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   This thesis deals with the induction of user preferences. In its first part it surveys the field of user preferences on semantic web. Subsequently, it describes various methods of data collecting. In the part concerned ...
  • Knihy finančních příkazů rady Starého Města pražského z let 1656-1677 a systém městského hospodářství po třicetileté válce 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Cílem předkládané práce je především postihnout obraz městského hospodářství v době po třicetileté válce, jeho poválečného stavu a následného vývoje během zmíněného dvacetiletého období. Přitom mi jde výhradně o obecní ...
  • Knihy finančních příkazů rady Starého Města pražského z let 1656-1677 a systém městského hospodářství po třicetileté válce 

   Defence status: RECOGNIZED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 2. 2008
   The purpose of this paper is to introduce books of financial orders of Prague Old Town Council from 1656 - 1677 (1678) as a unique historical source for studying expenses of the municipality. These books are higly significant ...
  • Phylogeography and population structure of two loach species (Teleostei: Nemacheilidae) in Southeast Asia 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Sladkovodní druhy ryb ze skupin Schistura robertsi a Paracanthocobitis zonalternans patří do čeledi Nemacheilidae. Nemacheilidae jsou rozšířeni po celé Eurasii a jeden druh obývá severovýchodní Afriku. Paracanthocobitis ...
  • Postavenie židov v období prvého samostatného Slovenského štátu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
  • Posturální a kinezilogické aspekty běhu na lyžích nevidomých 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
  • Rekonstrukce pořadí slov ve větách 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Rekonstrukcí původního pořadí slov věty je v této práci myšleno přerovnání slov věty takovým způsobem, aby vznikla gramaticky korektní věta v daném jazyce. Rekonstrukce původního pořadí slov ve větách je velice užitečná ...
  • The Rise of Direct Democracy in the Czech Republic: Sources, Use and Consequences 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   In the last few decades there has been an expansion of institutions of direct democracy in most developed countries. The Czech Republic has been no exception and over the past 25 years, there has been a rise of direct ...
  • Role samčích externích žláz v reprodukčním chování hmyzu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Na povrchu těla samců některých řádů hmyzu se vyskytují žlázy, o které se samice zajímá během námluv či kopulace. Může je palpovat svými makadly, nebo se přímo krmit na jejich výměšku. Moje práce se zabývá popisem výskytu ...
  • Shrnutí fylogenetických hypotéz nadčeledi Cobitoidea 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 6. 2016
   Fylogenetika je jedním z oborů systematické biologie, který se na základě konceptu společného předka všech organismů snaží najít vývojové vztahy mezi jednotlivými organismy. Ve fylogenetice se využívá mnoho různých znaků, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV