• e-Voice Reader 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Cílem projektu je usnadnit proces komunikace mezi člověkem a mobilními technologiemi a umožnit tak, např. zrakově handicapovaným lidem, jejich bezproblémové používání. Systém ovládání vycházející z klávesnic, displejů a ...
  • Implementation of the Integrated Development Platform (IDP) 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Obsahem diplomové práce bylo navrhnout a vyvinout aplikaci, která sdružuje instalaci a následnou integraci nástrojů pro správu softwarových projektů do jednoho přehledného funkčního celku. Aplikace navíc měla umožňovat ...
  • In-situ reduktivní dehalogenace 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Tato práce se zabývá sanací kontaminace chlorovanými ethyleny a methany v areálu chemické výroby Spolchemie v Ústí nad Labem. Pro tyto účely bylo využito částic nulamocného nanoželeza. Na lokalitě byly provedeny dvě aplikace ...
  • K estetické výchově žáků "Hostinského školy" 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Tématem diplomové práce K estetické výchově žáků ‚Hostinského školy' je koncept estetické výchovy konce 19. a první čtvrtiny 20. století. Práce rozlišuje dvě vlny zájmu o problematiku estetické výchovy. První vlnou je ...
  • Landscape of Dolní Kounice from the perspective of the authors of Franciscan ("Stabile") Cadastre 

   Dvořák, Petr (2010)
   The aim of this contribution is to refer to the exceptional function of the Franciscan, so-called “stabile” cadastre in landscape description of the first half of the 19th century the Franciscan cadastre is an outstanding ...
  • Mnichovský diktát a jeho důsledkyz hlediska ústavního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   - 75 - konstrukce v podstatě skrytě recipoval množství právních předpisů náležejících k jinému než čs. právnímu řádu a až na výjimky uznal i platnost rozhodnutí státních orgánů z doby nesvobody".204 Konečně prosazení ...
  • Možnosti využití jógy u psychosomatických onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 6. 2008
  • Národní správy živnostenských podniků zabývajících se řemeslnou výrobou ve Svitavách po druhé světové válce (Zavedení správ, jejich funkce a ukončení - příspěvek k dějinám správy) 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   (česky) Bakalářská práce Národní správy živnostenských podniků zabývajících se řemeslnou výrobou ve Svitavách po druhé světové válce se zabývá problematikou změn ve vlastnictví řemeslných provozoven v moravských Svitavách ...
  • Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 12. 2017
   The thesis deals with the legal regulation of territorial protection of water in terms of quantity, which is contained in the Water Act. I am only focusing on the Protected Areas of Natural Water Accumulation and Surface ...
  • Protiprávní jednání vůči zákonným penězům 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 9. 2014
   RESUMÉ Protiprávní jednání vůči zákonným penězům Ve své práci se zabývám různými druhy protiprávního jednání spáchaného vůči zákonným penězům, tedy bankovkám a mincím denominovaným v české měně. Práce pokrývá celou škálu ...
  • Skončení pracovního poměru 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Processed thesis deals with termination of employment. The thesis deals with various forms of termination of employment according to the then applicable legislation throughout history, IE before the creation of the first ...
  • Skončení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   The thesis deals with termination of employment. The thesis focuses on various forms of termination of employment according to the then applicable legislation throughout history, i.e. before the enactment of the first legal ...
  • Sociální dovednosti učitelů angličtiny v edukačních interakcích na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Cílem předkládané disertační práce je charakterizovat sociální dovednosti učitele jako součást jeho profesní kompetence a vymezit jejich význam ve výuce angličtiny komunikativní metodou v edukačních interakcích ve školních ...
  • Studium dynamického chování směsi H2O/D2O pomocí NMR relaxací 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Název práce: Studium dynamického chování směsi H2O/D2O pomocí NMR relaxací Autor: Petr Dvořák Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D., Katedra fyziky nízkých tep- lot ...
  • Studium spin-mřížkove a spin-spinové relaxace NMR jader 1H ve vodě 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Pomocí experimentálních metod NMR vysokého rozlišení byly měřeny závislosti spin-mřížkové a spin-spinové relaxační rychlosti jader 1H na koncentraci H2O v roztocích H2O-D2O. Před tímto měřením byl prostudován vliv radiačního ...
  • Vlastnictví bytů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   68 7. Závěr Podle údajů Českého statického úřadu bylo při posledním sčítání obyvatelstva v České republice ke dni 1. března 2001 ve vlastnictví fyzických a právnických osob celkem 421 547 bytů.151 Podle nejnovějších údajů ...
  • Vnímání reprezentací prostoru zprostředkovaných výpočetní technikou 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 8. 2006
   Cílem mé práce je ukázat, že pro určité procento dětské populace je práce na počítači alternativou k práci s modely pro rozvoj prostorové představivosti. A že se nejedná jen o děti s vadou motoriky. Powered by TCPDF ...
  • Vnímání reprezentací prostoru zprostředkovaných výpočetní technikou 

   Defence status: RECOGNIZED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 4. 2007
   Cílem mé práce je ukázat, že pro určité procento dětské populace je práce na počítači alternativou k práci s modely pro rozvoj prostorové představivosti. A že se nejedná jen o děti s vadou motoriky. Powered by TCPDF ...
  • Zlepšení metod předpovědi termické konvekce pro účely letecké meteorologie 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 3. 2009
   Práce se zabývá popisem některých procesů v mezní vrstvě atmosféry, zejména vznikem a průběhem termické konvekce se zaměřením na vertikální rychlosti termických stoupavých proudů a na způsob jejich měření a předpovídání. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV