• Advanced methods of searching the game tree of 3-dimensional Tic-Tac-Toe 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   V této práci zkoumáme poziční hry, zejména pak vícerozměrné piškvorky. Porovnáváme existující pokročilé algoritmy (Pn-search, Db-Search, λ-search) pro řešení pozic v pozičních hrách. Algoritmy nasazujeme na domény her 43 ...
  • Elektrochemické stanovení chlorpromazinu pomocí vsádkové injekční analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
  • Endotelinový a renin - angiotenzinový systém a jeho vztah k hypertenzi a k hypertenznímu orgánovému postižení 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   Souhrn Renin-angiotenzinový a endotelinový systém maj í zásadní význam pro kontrolu arteriálního krevního tlaku v organizmu. V experimentální části této práce byl použit dobře definovaný, monogenní, angiotenzin II dependentní ...
  • Essays on the Microeconomics of Banking 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 11. 12. 2008
   Essays on the Microeconomics of Banking Pavel Dvořák Abstrakt v češtině - dokument nenalezen
  • Ising model in finance: from microscopic rules to macroscopic phenomena 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Hlavním cílem této práce je zjistit, zdali je Isingův model schopen reprodukovat vybrané statistické vlastnosti (někdy též stylizovaná fakta), které jsou typické pro širokou škálu fi- nančních aktiv. Zkoumanými vlastnostmi ...
  • Neoprávněné užití autorského díla 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Tématem této práce je problematika neoprávněného užívání autorských děl. Cílem práce je poskytnout základní přehled o aktuálním stavu ochrany práv autorů v České republice, s důrazem na výlučné právo dílo užít. Dále je ...
  • Online Ramsey Theory 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Online Ramseyho hra je hra dvou hráčů, označovanými jako Builder a Painter. V každém kole Builder postaví hranu grafu a Painter ji nabarví červeně nebo modře. Builder vyhraje, pokud se po nějakém kole objeví v nabarveném ...
  • Regionální politické strany ve Španělsku a stát autonomií 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Španělsko patří mezi země, v nichž je státní moc hluboce decentralizována. Model současného mocensko-teritoriálního uspořádání vznikl během přechodu k demokracii, jenž proběhl mezi lety 1975 až 1982. Tzv. autonomní stát ...
  • Specifické podmínky rozvoje regionálního školství v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 5. 2015
   1 ABSTRAKT Předkládaná závěrečná práce je zaměřena na popis současných specifických podmínek rozvoje regionálního školství v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji. A to zejména ve vztahu k aplikaci a tvorbě základních ...
  • Srovnání přípravného období hráčů ledního hokeje ve třech seniorských soutěžích České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
   RESUMÉ: Title: The comparison of ice-hockey players preparatory term in three senior leagues of the Czech Republic Work objective: The aim of this thesis is to compare the ice-hockey players preparatory term in our three ...
  • Studium signálních drah modulujících mnohočetnou lékovou rezistenci 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Studium signálních drah modulujících mnohočetnou lékovou rezistenci V úvodu dizertační práce je na podkladě literární rešerše podán přehled problematiky rezistence nádorových buněk na podávanou chemoterapii, včetně mechanismů ...
  • Vliv USA a dalších států NATO na německou politiku a nasazení Bundeswehru v misi ISAF v Afghánistánu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 1. 4. 2019
   Předložená disertační práce se zabývá německou politikou a způsobem nasazení Bundeswehru v rámci mise ISAF v Afghánistánu v letech 2001 až 2014, tedy otázkami, které budou na počátku zasazeny do kontextu zahraniční ...
  • Voltametrie s předřazenou extrakcí jako nový přístup pro rychlé stanovení formaldehydu v dřevěných výrobcích 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   The aim of the presented Diploma Thesis was to develop a new method for the indirect determination of formaldehyde in wood-based products using gas-diffusion microextraction coupled with electrochemical detection on ...
  • Vztah Německa k USA její válce proti teroru 2001-2005 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV